DobréZnámky.cz

Úloha divadla a vývoj české dramatické tvorby

– 20. století   Středověk – většinou náboženské – velikonoční hry (narození krista), pašijové hry (připomenutí konce života Krista a jeho zmrtvýchvstání) – * komické vstuvky – interludia – frašky,vulgární humor, první dochovaná –...

Z dějin evropského divadla od Antiky do současnosti

  – replika – v divadle, když si dva povídají, dialog, replika je částečka povídání – činohra – standardním způsobem, divadlo – opera – hudební stránka, veškeré dialogy jsou zpívané (Dvořák, Smetana, Mozart) –...

Česká společnost v 2.polovině 20.století

  9.5.1945 – konec 2.sv.války 25.2.1948 – „Vítězný únor“ – uchopení moci komunisty 1968 – „Pražské jaro“ – pokus o reformu komunistického režimu 21.8.1968 – Obsazení ČSSR vojsky socialistických států v čele se SSSR (Spojenečtí...

Náměty světové poválečné literatury

2.pol.20.stol.   Světová válka – 1939-1945. Holocaust – vyhnání židů; Železná opona – svět rozdělen na dvě části – demokratická část světa – USA, komunistická část – Sovětský svaz (Stalin – komunistický blok státu...

Česká literatura v boji proti fašismu a válce

Charakteristika doby: 1933   1938 – Na nátlak nacistického Německa a evropských mocností bylo v září Československo Mnichovskou dohodou donuceno postoupit Německu pohraničí (tzv. Sudety). Mnichovská dohoda – podepsána 29.9.1938 v Mnichově. Zástupci 4...

Světová a česká poezie mezi dvěma světovými válkami

  Pragmatismus – všechny myšlenkové činnosti se promítají do činnosti, práce Unanimismus = kolektivismus – opak individualismu, záleží na kolektivu Marxismus – u zrodu Karel Marx – němec, reagoval na kapitalismus (jak je rozdělená...

Hlavní proudy a osobnosti české meziválečné prózy

  Po 1.sv.válce se v podmínách rozpadajícího se Rakouska-Uherska zrodil 28.10.1918 samostatný československý stát, v jehož čele byl T.G.Masaryk. Národ konečně dosáhl po více než 300 letech očekávané svobody a všudypřítomná euforie a optimismus...

Světová próza 1.poloviny 20.století

1.polovina 20. století   1.světová válka v literatuře zobrazování válečné tematiky, cíl vylíčit válečné hrůzy a varovat před nimi   Rozrůzněnost meziválečné literatury Ztracená generace – skupina autorů v USA, většinou jako vojáci v...

Moderní směry ve světové a české poezii

přelom 19. a 20. století   – Nálady jsou velmi neutěšené, mnohé sociální problémy se zhoršovaly. Změna vývoje vědy a techniky (začínala technicko-vědecká revoluce). Literatura se vyvíjí odlišně – záleží na společenském a ekonomickém...

Česká literatura 2.poloviny 19.stolrtí

2.pol. 19.stol.   V Rakousku-Uhersku je ve znamení nového společenského řádu – kapitalismu. Úpadek kulturního a národního života. Založen deník Národní listy; časopisy Čas, Lumír; vznik Sokola (tělovýchovná jednota – zakladatel Tyrš). Otevření Prozatimního divadla...