Kategorie: Dějepis

Poválečná Evropa a myšlenky sjednocení

  Evropa po druhé světové válce stála na křižovatce: děsivé memento zkázy nutilo k přehodnocení pohledu na tradiční struktury organizace politického života. Evropské státy v první polovině 20. století dvakrát kriticky selhaly ve své stěžejní funkci...

Porážka mocností Osy: jednání „Velké trojky“

Porážka mocností Osy: jednání „Velké trojky“ – Teherán, Jalta, Postupim. Dohady o poválečném uspořádání (rozdělení) světa. Otevření fronty na Západě. Postup a přístup Sovětského svazu na obsazovaném i osvobozovaném území. Polská otázka. Kapitulace Německa....

Moderní politické dějiny Evropy

Moderní politické dějiny Evropy Tranzice- výpisky z četby Tony Judt -Poválečná Evropa. Dějiny od roku 1945 – str. 576-651 reálný socialismus-jeho budování bylo vyhlášeno na XIV. sjezdu KSČ v květnu 1971, měl přimět občany,...

České země v počátcích novověku a třicetiletá válka

České země v počátcích novověku a třicetiletá válka a. Český stát za prvních Habsburků (boj o náboženské a politické svobody); vzdělanost a umění v době rudolfínské; české stavovské povstání; třicetiletá válka a vojenský život...

Socializmus

(výpisky z Wegse + o Únoru 1948 a od Brežněva do konce v literatuře nic nebylo, takže jsem něco málo doplnila s pomocí internetu) Sovětská strategie ve střední a jihovýchodní Evropě po roce 1945...

Moderní politické dějiny Evropy

Moderní politické dějiny Evropy Postmoderna -Wegs, J. Robert; Ladrech, Robert (2002): Evropa po roce 1945. Praha:Vyšehrad, s. 220-229, 266-311 Průběh a politické konsekvence roku 1968 v Západní Evropě -rok 1968 ovlivnit řadu událostí ve...

Evropa – výpisky z četby

• Davis, Norman (2000): Evropa. Dějiny jednoho kontinentu.Praha: Prostor a Knižní klub,s. 28-67 • Wandycz, Piotr S. (1998): Cena svobody. Střední Evropa v dějinách od středověku do současnosti. Praha: Academia, s. 11-20 • Judt,...

Pojem Evropa

Pojem Evropa – dnes je pojem Evropa pro nás samozřejmý, ale dlouhou dobu tento pojem ani neexistoval – pojem Evropy se vzal v antice – Europé, hrdinka báje, kde představovala matku Minóa, v řeckém...

Regionální dějiny – Pravěk

Regionální dějiny – Pravěk Bylanská kultura – žárové hroby bez výbavy, kostrové hroby s bohatou výbavou, knížecí hroby na vozech (náznak vlastnictví koně znamenal vysoké postavení) – archeolog Vladislav Píč Paleolit – nálezy ohnišť,...

České dějiny do roku 1648

České dějiny do roku 1648 Literatura: Počátek moderního dějepisectví – Palacký, který končí rokem 1526, kvůli Habsburkům, kterým by musel ve svém díle ustupovat Ukazuje se, že jednotlivec na zpracování celých dějin nestačí. Každý...