Kategorie: Podnikové finance

Hodnocení firmy

Identifikovat výkonnost ekonomického subjektu a hodnotit jeho životaschopnost je složitý technicko-ekonomický a sociologický problém. Jeho řešení neleží v oblasti jednoduchých matematických vztahů a závislostí, ale odvisí od rozpoznání a kvantifikace celé soustavy faktorů, které na...

Návrh na využití strukturálních/regionálních fondů

 pro spolufinancování restrukturalizace průmyslových podniků   Česká republika patřila a stále patří do skupiny průmyslově vyspělých zemí s vysokým podílem průmyslu na tvorbě HDP. Toto odvětví svojí výkonností a konkurenční schopností významně ovlivňuje ekonomickou a...

Výnosy podniku

 Vliv výroby náhradních dílů na sklad, změny stavu nedokončené výroby a hotových výrobků na výnosy podniku. Přímé a nepřímé náklady, jednicové a režijní náklady, variabilní a fixní náklady. Výnosy: – výkony v peněžním vyjádření, které podnik...

Operativní plánování v podniku

 – struktura operativních plánů, techniky a metody jejich tvorby, možnosti aktualizace a optimalizace operativních plánů, principy podnikového controllingu. Principy operativního plánování v podniku   OPERATIVNÍ PLÁN = výkonný plán = je o číslech a...

Zásobovací a skladovací činnosti.

Věcné řízení oběžného majetku. Optimalizační modely řízení zásob. Nedokončená výroba.   Úvod Základní pojmy v oblasti řízení zásob Běžná zásoba Pojistná zásoba Řízení a optimalizace zásob Věcné řízení oběžného majetku   Úvod Materiálový tok...

Kalkulace úplných a neúplných nákladů

 srovnání obou typů kalkulací, oblasti využití.   Úvod Modelový příklad kalkulace Jednicové a režijní náklady Výrobní režie Správní režie Odbytová režie Charakteristika kalkulace úplných nákladů Kalkulace neúplných nákladů Využití kalkulace neúplných (variabilních) nákladů  ...

Příspěvek na úhradu – definice, význam využití

    Úvod – charakteristika ukazatele příspěvek na úhradu fixních nákladů a zisku Ekonomická podstata ukazatele příspěvek na úhradu Příspěvek na úhradu v diagramu bodu zvratu Využití příspěvku na úhradu v manažerské praxi   Charakteristika...

Majetková a kapitálová struktura podniku

Optimalizace kapitálové struktury. Finanční páka. Ukazatel EVA.   Obsah             Úvod             Majetková struktura podniku             Likvidnost a likvidita             Kapitálová struktura podniku Vlastní kapitál Cizí kapitál Důvody použití cizího kapitálu             Finanční páka...

Výnosy podniku

 Vliv výroby náhradních dílů na sklad, změny stavu nedokončené výroby a hotových výrobků na výnosy podniku. Přímé a nepřímé náklady, jednicové a režijní náklady, variabilní a fixní náklady. Výnosy: – výkony v peněžním vyjádření, které podnik...

Řízení cen v podniku

 cenová analýza, metody a modely cenové tvorby a cenových strategií, hodnocení cenových efektů a cenové rozhodování.  Řízení cen v podniku Cena – je v praxi určena jako „peněžní částka sjednaná při nákupu a prodeji zboží“,...