Kategorie: Banky

Evropská centrální banka

Úvod Vznik a vývoj Evropské centrální banky a) Hospodářská a měnová unie i)           1.etapa hospodářské a měnové unie ii)          2.etapa hospodářské a měnové unie iii)         3.etapa hospodářské a měnové unie b) Základní charakteristika ECB...

Evropská centrální banka

(ECB) má na starosti od 1. ledna 1999 provádění měnové politiky v eurozóně, ta je druhou největší ekonomikou na světě po Spojených státech. Eurozóna vznikla v lednu 1999, tím že jedenáct členských států EU přeneslo odpovědnost...

Platební metody v obchodním styku

Platební metody v obchodním styku Platba předem – zaplacení celé kupní ceny před odesláním zboží dodavatelem(exportérem) – riziko dodávky (r.klienta a země) – zmírnění rizik ( b.záruka) Placení po dodávce – zaplacení celé kupní...

Vkladové (depozitní) obchody

Vkladové (depozitní) obchody Oblast vkladových obchodů zahrnuje širokou škálu produktů. Jde o různé typy vkladů, které se liší výší úrokových sazeb, způsobem konstrukce úrokových sazeb, likviditou vkladu včetně možnosti předčasného výběru vkladu, vázaností na...

Úvěrový trh v ČR

Úvěrový trh v ČR Co je to úvěr? • Úvěr je nejstarší bankovní operace, která funguje již staletí. • Cenou úvěru je zpravidla úrok. Úroková sazba se udává jako roční úroková sazba (p.a.). Ve...

V každé úvěrové smlouvě musí být uvedeno:

V každé úvěrové smlouvě musí být uvedeno: – Určení smluvních stran – Výše úvěru a měna – Úroková sazba z úvěru – Lhůta pro čerpání peněžních prostředků dlužníkem – Způsob splácení úvěru – Splatnost...

Struktura a organizace banky

Struktura a organizace banky Banka: = je to organizace která má povolení provádět bankovní operace – operace bank: – zprostředkovává platební a zúčtovací styk – poskytuje úvěry – vkladová činnost – směňuje peníze –...

Spotřebitelské úvěry

Právní úprava • Zákon 321/2001 Sb. O některých podmínkách sjednávání spotřebitelského úvěru a o změně zákona 64/1986 Sb. • definuje spotřebitelský úvěr • definuje spotřebitele a věřitele • definuje RPNS • definuje některé požadavky...

Směnečné, lombardní a kontokorentní úvěry

Směnečné, lombardní a kontokorentní úvěry Úvěrové obchody – Jedná se o tzv. aktivní obchody banky – Banka funguje jako nezávislý zprostředkovatel = páruje dohromady nabídku (vkladatele) o poptávku (úvěrové žadatele/dlužníky) podezřelé – Bankovní úvěr...

Restrukturalizace bank a finančních institucí

Restrukturalizace bank a finančních institucí Tento trend se projevuje tak, že je na trhu méně bank a fin. inst., ale jsou větší a poskytují více různých služeb, které dříve byly poskytovány oddělenými jednotlivými společnostmi....