DobréZnámky.cz

Realismus ve světové a české literatuře

19.století   Narůstající míra industrializace (hlavně VB), rychle se šířící myšlenky liberalismu, nacionalismu. Rozmach technických i přírodních věd. Vznikají nové státy – Řecko, Belgie, Rumunsko; sjednocují se Itálie a Německo.   Realismus – z latiny...

Romatismus ve světové a české literatuře

konec 18. – 1.pol.19.století   Z francouzského slova romantique = neskutečný jako v románu. Charakteristika doby – období mezi 2mi revolucemi – 1789 (Francouzská revoluce – rovnost, volnost, bratrství) a 1848 (revoluce skoro v každé evropské zemi)....

Schody a odlišnosti generací Národního obrození

70.léta 18.stol. – 50.léta 19.stol.   Národní obrození – proces utváření novodobého národa, kladení základů novodobé národní kultury a vzkříšení národa (probuzení).   Nositelem národního obrození byla především česká buržoazie a česká inteligence (mohly...

Světová a česká literatura 17. a 18. století

– 18. století   B A R O K O 1.pol.16.stol. – 2.pol.18.stol.   Válečné konflikty (Třicetiletá válka – katolíci X protestanti, římsko-německá říše. Válka byla zahájena 1618 a ukončena v roce 1648 tzv. Vestfálským...

Světová literatura v období renesance a humanismu

– 16. století   Toto období se neobešlo bez válek, morů. Na různých evropských místech vznikají drobné nepokoje – rychle potlačeny.   Rozvoj námořnictví, obchodu a dopravy => * koloniální mocnosti (Španělsko, Francie, Anglie,...

Vývojové tendence nejstarší české literatury

(9. – 14.stol.)   Počátky psané literatury jsou spojeny s šířením křesťanství v 9.století.   Velkomoravská říše 8.-9.stol., vláda knížete Rostislava, musela odolávat ohrožení ze západu -> Rostislav se obrátil na Michala III. (byzantský císař) pro...

Světová středověká literatura

  480 – 2.pol.13.stol.   Období po pádu západořímské říše, doba válek, moru, nemocí, křížových výprav. Měřítkem všeho je bůh. Křesťanství ovlivňuje víru, morálku, myšlení, názory na umění. Na prvním místě církev (ovlivňuje desatero...

Starověká orientální a antická kultura

  Starověká literatura (orientální literatura) 3,5 tis. let př.n.l. – 500 n.l.   Počátky písemnictví v pravěku (nápisy na stěnách – zaříkadla, zaklínadla, přísloví…). Písemnictví asijské, severoafrické. Nutnost úředních, správních a náboženských dokumentů +...

Nejstarší literární památky starověkých kultur

    písemnictví = literatura: (z řeč. litera – písmeno, z lat. litearae – písemné záznamy) – literatura = vše, co je zachyceno písmem PÍSMO: o vzniklo z hospodářské potřeby společnosti, sloužilo k potřebám kněžstva a úřednictva...

Bible a její vliv na světové a české písemnictví

    hebrejská literatura BIBLE = Písmo svaté: 1) Starý zákon 2) Nový zákon název bible vznikl podle města Biblos, kde se vyráběl papyrus, později lat. biblia znamená soubor knih Hebrejové = Židové nejstarší...