Kategorie: Hospodářská politika

Politika hospodářské a sociální soudržnosti

 11.1 Význam hospodářské a sociální koheze „Na podporu celkového harmonického rozvoje Společenství rozvíjí a sleduje činnosti vedoucí k posilování své hospodářské a sociální soudržnosti. Společenství usiluje zejména o snižování rozdílů mezi úrovní rozvoje různých...

Hospodářská poltika EU

Do roku 2020 by mělo být dosaženo 5 konkrétních cílů Zvýšit míru zaměstnanosti na 75% obyvatelstva v produktivním věku 3% HDP by měla být do výzkumu a vývoje investována V oblasti klimatu by mělo být dosaženo...

Ochrana hospodářské soutěže na společném trhu

  – závazná společná pravidla na ochranu hosp. soutětě se vztahují jen na případy v obchodě mezi členskými státy, nikoli uvnitř členských zemí   Římské smlouvy upravují: – uzavírání kartelových dohod – zneužití dominantního postavení,...

Politika ochrany životního prostředí

skupina strukturálních politik, posilování konkurenceschopnosti   důležité jsou rámcové programy, už od 70. let v době studené války, program Esprit – šlo o mikroelektroniku, vznikla v této době evr. agentura pro koordinaci výzkumu – EUREKA, 1987-1991...

Měnová a hospodářská unie

  – navazuje na obchodní pol a pol. ochrany hosp. soutěže – aby trh, s problémy měnového kurzu způsobující výkyvy na trhu, fungoval správně – snaha odbourat překážky i v měnové oblasti – do 90. let...

Politika a programování rozvoje venkova v EU a ČR

Vymezení problematiky venkova v EU. Formování politiky rozvoje venkova v EU a ČR. Jaké jsou základní odlišnosti procesu programování politiky venkova oproti programování strukturální pomoci v EU? Nástroje a programy politiky rozvoje venkova v ČR. Perspektivy politiky rozvoje...

Přístupy k rojektovému řízení v EU a ve světě

Řízení projektového cyklu v EU a logický rámec. Fáze projektového cyklu EU, základní dokumenty a rozhodnutí. Kmen znalostí projektového řízení PMI a základní kompetence podle IPMA. Jak se liší tyto přístupy a co mají...

Podpora vědy a výzkumu v EU

Evropský výzkumný prostor, rámcové programy vědy a výzkumu. Proč dochází k zaostávání rozvoje vědy a výzkum v EU ve srovnání s USA a dalšími světovými konkurenty? Jaké jsou příčiny a možnosti řešení? Co se...