Kategorie: Cenová politika

Cenová politika a strategie

      Obsah 1        Úvod. 3 2        Vlastní Práce. 3 2.1        Cenové strategie. 3 2.1.1        Diferenční cenová strategie. 3 2.1.2        Konkurenční cenová strategie. 3 2.1.3        Strategie ocenění výrobkové řady. 3 2.1.4        Strategie psychologické...

Ceny a cenová politika podniku

  Cíle cenové politiky podniku. přežití firmy – pokud je na trhu hodně konkurentů, volí se nižší ceny než tržní maximalizovat zisk – pokud stoupne poptávka, zakalkulovat do ceny vyšší zisk dosáhnout co nejvyššího...

Ceny a cenová politika podniku

Pojem cena. – je to peněžní částka, která se sjednává při nákupu a prodeji zboží nebo služby na trhu – cena je peněžní vyjádření hodnoty – určuje se na trhu – snaha prodávajícího je...

Cena: vyjadřuje hodnotu zboží nebo služby

jedním z nástrojů mark. mixu, lze často a rychle měnit, důležitým prvkem konkurenč. boje, zdrojem inform. o trhu, nejdůlež. faktor ovlivňuj. poptávku, může mít i nepeněžní formu. Rozsah ceny ovlivňuj. faktory: *poptávka*novost výrobku*náklady*konkur. situace na...

Cenová politika

  Snažili jsme se porovnat ceny internetu a volání s chebskou společností Sauron s.r.o. Velbnet s.r.o služby Typy Název tarifu Rychlost stahování / odesílání Cena bez DPH Cena s 20% DPH Omezení Internet rodinné domy...

Cena a cenová politika

  Charakteristika Metody stanovení ceny   Strategie stanovené ceny Kondiční politika Cenové slevy Druhy cen   Druhy cenové politiky              Cena – je výše peněžní úhrady, zaplacená na trhu za prodávaný výrobek či poskytovanou službu. Cena...

Cenová politika

Cena: vyjadřuje hodnotu zboží nebo služby, jedním z nástrojů mark. mixu, lze často a rychle měnit, důležitým prvkem konkurenč. boje, zdrojem inform. o trhu, nejdůlež. faktor ovlivňuj. poptávku, může mít i nepeněžní formu. Rozsah ceny...

Význam ceny a cenová tvorba v obchodní činnosti

Cíle cenové tvorby: – souhrnné podnikové cíle mohou udávat směr cenové politiky Hlavní cíle cenové tvorby: 1. Cílová návratnost investic – při určování ceny jde o stanovení nutného ziskového rozpětí na jednotku prodeje, které...