Kategorie: Ekonomie

Kreativita a netradiční formy propagace

Největší kreativita je u dětí, nemají žádné hranice ve světě fantazie, na rozdíl od dospělých. U dětí se kreativita rozvíjí pomocí prostoru, barev, hry pomocí různých slov, stavebnice jako například lego. Kreativitu se nemůžeme...

Obchodní firma, jednání podnikatele

  Obchodní firma § 8 – 12 Obch.z. jedná se o pojem obchodního práva obchodní firmu má ten, kdo je zapsán v OR obchodní firma je název, pod kterým je podnikatel zapsán do OR...

Prodej – Obchodní jednání

– příprava, fáze a vedení. Metody a techniky obchodního jednání. Vyjednávání, argumentace, námitky a jejich zvládání.   PRODEJ – směna zboží či služeb za peníze, případně za jiné zboží či služby BARTR. Probíhá v obchodech,...

Obchodní jednání

Obsah 1 Úvod……………………………………………………………………………………………. 4 2 Obchodní jednání………………………………………………………………………….. 5 3 Příprava na jednání……………………………………………………………………. 6 3.1 Úvodní předehra………………………………………………………………………… 6 3.2 Během jednání ………………………………………………………………………….. 7 3.3 Uzavření dohody…………………………………………………………………………..8 3.4 Po jednání…………………………………………………………………………………..           8 4 Dodatek………………………………………………………………………………………..           8 5 Závěr……………………………………………………………………………………………...

Dopady světové krize na španělskou ekonomiku

a možné způsoby jejího řešení Obsah Finanční krize. 2 1.1.       Příčiny finančních krizí 3 1.2.       Protikrizová opatření 4 1.3.       Současná světová ekonomická krize. 5 1.3.1.         Vznik krize. 5 1.3.2.         Dopady krize na reálnou ekonomiku...

Uplatnění logistiky v mezinárodním obchodě

       Obsah Úvod. 3 1      Vývoj logistiky. 4 1.1       Historický vývoj logistiky. 4 1.2       Vývojové fáze podnikové logistiky. 6 1.3       Logistika v 21. století 9 1.3.1     Hospodářské a společenské trendy. 9 1.3.2     Změny...

Případová studie – ACRON.CZ

  1         Řešení případové studie – odpovědi na otázky 1.1       Jak si stojí Acron.cz v porovnání s vybranými konkurenčními weby? Hlavními konkurenty e-shopu Acron.cz z pohledu nabízeného zboží, tj. outdoorového vybavení jsou následující obchody:...

Podpora exportu ČR do zemí EU

  Obsah   Seznam zkratek. 6 Úvod. 7 1 Vývoj exportu ČR před rokem 2010. 9 1.1     Vývoj exportu ČR po vstupu do EU.. 10 1.1.1       Teritoriální struktura exportu. 11 1.1.2       Odvětvová struktura exportu. 14...

Marketing města Chomutova

  Úvod Po dlouhém uvažování nad tématem “Marketing v našem regionu” jsem se rozhodl, že napíšu seminární práci o Chomutově, o jeho marketingu a angažovanosti našeho města v tomto odvětví. Proto bych chtěl v této práci...