Kategorie: Design a grafika

Český stát v době husitské a jagellonské

Český stát v době husitské a jagellonské a. Úsilí o nápravu života církve i společnosti (kazatelství, Jan Hus); počátky husitské revoluce (konflikty, artikuly, vytvoření různých husitských proudů, čáslavský sněm); vojenský život a pozemní taktika;...