Kategorie: Management

Firemní kultura v mezinárodních podnicích

Firemní kultura a chování manažerů • Svět se sice stále více globalizuje a kulturní rozdíly už tolik nepřekvapí, přesto v nadnárodních firmách nezřídka dochází ke střetu národních kultur na pracovišti. • Ještě na větší kulturní propast...

Řízení v mezinárodních podnicích

Nadnárodní pracovní prostředí • Manažeři nadnárodních korporací ve zvýšené míře uznávají, že jejich řízení vyžaduje specializované dovednosti. Mezinárodní management vyžaduje zejména dokonalé porozumění ekonomickým, politickým a kulturním vlivům na byznys. Při vyjasňování obsahu mezinárodního managementu...

Pojetí manegmentu

– určitý vědní obor začínající se vyvíjet na konci 19. a začátku 20. století – soubor názorů, zkušeností, doporučení, přístupů a metod, kterých vedoucí pracovníci (manažeři) používají ke zvládnutí specifických činností (manažerských funkcí) jež...

Ekonomika a management

Ekonomika a management Úvod Situace v českém stavebnictví Stavebnictví v ČR má zásobu práce na 30 – 40 let dopředu Prakticky v něm neexistuje nezaměstnanost, 2005 440 000 zaměstnanců 55% absolventů FSv je do...