DobréZnámky.cz

Literatura doby renesanční

  a) světová literatura 1) kulturní a historický vývoj Renesance 14. stol. (Itálie) – 15./16. stol. (Střední Evropa) z francouzského la renaissance = znovuzrození, obrození znovuzrození antických myšlenek, zájem o umění, obnova antické vzdělanosti, znovuzrození...

Písemnictví doby barokní, J.A.Komenský

  Evropské baroko baroko vzniká v polovině 16. století, 19. – 18. stol.: další rozvoj 18. stol. – rokoko: navazuje na barokní nepravidelnost, ale bez monumentálnosti; umění je ornamentální, hravé, vyznačuje se smyslem pro příjemné...

Romantismus v evropském a českém písemnictví

  z francouzského slova román (původně dílo psané v národních = románských jazycích): převládá citovost a obraznost nad rozumem, tajemství, fantastičnost, převyšuje představa před realitou   historický a kulturní vývoj: 18. století: Velká francouzská revoluce rozmach...

Závěrečná etapa národního obrození

  a) kulturní vývoj 4.generace národního obrození 40.léta 19.století romantismus vyšel z módy téma politické posílení žurnalistiky – spisovatelé novináři prvky realismu pronikají do poezie – jednodušší forma, nejznámější epická složka, vzniká politická satirická poezie...

Realismus v evropských literaturách

  realis: skutečný, pravdivý od 30. let 19. století – 20. století   a) kulturní a politický vývoj 19. století změna společenských poměrů průmyslová revoluce neomezená a úplně povinná školní docházka stěhování do měst...

Česká klasická poezie 2.pol. 19.století

  Kulturní a politický vývoj revoluční rok 1848: Bachův absolutismus, cenzura – Borovský, Němcová pod policejním dohledem = česká literatura 2. poloviny 19. století česká literatura nevycházela ve velkém množství → jen díla: Erben...

Realismus v dílech českých spisovatelů 2.poloviny 19.století

  dvě linie/tématiky literatury: realistická próza s venkovskou tématikou realistická próza s historickou tématikou počátky realismu v české literatuře: Němcová, Borovský, májovci   próza s venkovskou tématikou Karel Václav Rais 1859: Bělehrad – 1926: Praha představitel „venkovské prózy“...