Kategorie: Účetnictví

Účetnictví – Úvod, rozvaha

– rok 1494 – Luca Paciolli – účetnictví benátských kupců o spis: Di aritmetica – kapitola: Dopica = tj. podvojné účetnictví   – Zákon č. 563 / 1991 Sb., o účetnictví – Legislativní proces...

Zjednodušený účtový rozvrh

                                                             ROZVAHOVÉ ÚČTY AKTIVNÍ ÚČTY PASIVNÍ ÚČTY   DLOUHODOBÝ MAJETEK   Dlouhodobý nehmotný majetek Zřizovací výdaje Software Ocenitelná práva Jiný dlouhodobý nehmotný majetek Budovy,stavby,haly Pozemky Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Pěstitelské...

Účetní uzávěrka a závěrka

Jak samotný název napovídá, tak účetní závěrka uzavírá veškeré účetní operace v daném účetním období. Ještě před provedením účetní závěrky je povinností účetní jednotky uvést své účetnictví do takového stavu, aby účetní závěrka věrně zobrazovala...