Kategorie: Logistika

Uplatnění logistiky v mezinárodním obchodě

       Obsah Úvod. 3 1      Vývoj logistiky. 4 1.1       Historický vývoj logistiky. 4 1.2       Vývojové fáze podnikové logistiky. 6 1.3       Logistika v 21. století 9 1.3.1     Hospodářské a společenské trendy. 9 1.3.2     Změny...

Mezinárodní přeprava a obchod

    Význam dopravy v mezinárodním obchodu ·         Patrně nejdůležitější vliv přepravy na uzavíraný obchod představují přepravní náklady. ·         Vedle ceny ovlivňuje výběr způsobu přepravy přímo i další součásti mezinárodní obchodní operace, kterými jsou...

Logistické náklady

– klasifikace, vztahy mezi úrovní logistických služeb a celkovými logistickými náklady, logistické vyvažování, nákladová deprese.   Log.náklady a výkony patří k log. cílům. Obecně log.cíle spočívají v dosažení co nejefektivnějšího překonání prostoru a času při uspokojování...

Zásobovací činnost

Zásobování – má za úkol zajistit podniku potřebný materiál v optimálním množství, ceně, kvalitě, termínu – materiál se dodává s určitým předstihem a tudíž musí být skladován nebo JUST IN TIME (právě v čas)...

Obal – tři základní funkce

  V logistická praxe  a ČSN definuje tři základní funkce obalů. 1. Funkce manipulační 2. Funkce ochranná 3. Funkce informační – informuje, co produkt obsahuje, jak se používá, kdo je výrobce, doba použitelnosti Další...

Skladování

Skladování je jednou z nejdůležitějších částí log.systému. Tvoří spojovací článek mezi výrobci a zákazníky, zabezpečuje uskladnění produktu v místech jejich vzniku a mezi místem jejich spotřeby a poskytuje informace o stavu, podmínkách a rozmístění...

Pojem a koncepce obchodní logistiky

Pojem a koncepce obchodní logistiky Logistika představuje ucelené řešení a koordinaci veškerých hmotných a nehmotných operací v rámci výrobních a oběhových procesů a vztahují se ke konkrétní finální produkci. Logistika znamená tvorbu, řízení a...

Logistika

– průmyslové logistice – obchodní logistice – nemocniční logistice – skladové logistice – provozní log. – podnikové – dopravní – zásobovací Spolu s hospodářským rozmachem po 2.sv.válce se zvyšovala náročnost spotřebitelů, to vedlo po...