DobréZnámky.cz

Karel Čapek – Povídky z jedné kapsy

 (Ztracený dopis)   O autorovi: – [9.1.1890 Malé Svatoňovice v Podkrkonoší-25.12.1938 Praha ] -narodil se do rodiny báňského a lázeňského lékaře jako třetí dítě – gymnázium studoval v Hradci Králové, v Brně a dále...

William Shakespeare – Romeo a Julie

    1) Místo a doba děje – italské město Verona – století, období vrcholné renesance 2) Námět, dějová osnova – Příběh o tragické lásce dvou mladých lidí – Romea Monteka a Julie Kapuletové....

Karel Hynek Mácha – Máj

  Lyricko-epická báseň o 4 zpěvech a dvou intermezzech (mezihry) Čistě romantické dílo (brzy zemřel → nestihl se přiklonit k jinému směru)   1) Místo a doba děje – Krajina u Doks pod Bezdězem, očarován...

František Hrubín – Romance pro křídlovku

  František Hrubín byl tvůrcem české milostné a přírodní lyriky, autorem veršů a pohádek pro děti, prozaikem, dramatikem i překladatelem. František Hrubín se narodil v rodině stavitele. Za 1. světové války žil s celou...

Karel Čapek – RUR

(Rossum´s Universal Robots) historické pozadí: Od 20. let varoval některými díly před ponižováním i odlidšťováním člověka v moderní průmyslové společnosti, ve 30. letech se stal – i ve světovém měřítku – jedním z nejvýraznějších odpůrců nastupujícího...

Karel Jaromír Erben – Kytice

  1) Tématické okruhy, charakteristika jednotlivých oddílů, zpěvů, záměr – Obraz dávných lidových představ a lidového názoru na život, rodinného života v minulosti – Vliv bájí, které Erben jako vědec a sběratel dobře znal...

Karel Jaromír Erben – Vodník

1811 – 1870 Karel Jaromír Erben byl český historik, právník, archivář, básník, sběratel lidové slovesnosti a také překladatel narodil se 7. listopadu 1811 v Miletíně u Hořic v Podkrkonoší a zemřel 21. listopadu v Praze pocházel z dvojčat,...

Karel Čapek – R.U.R., Válka s Mloky

                   Pragmatismus filozofický směr, který vznikl ve 2. polovině 19. století v USA (od počátku 20. století pronikal do Evropy) součást politických teorií demokratické společnosti dvě varianty: ◦ populární pragmatismus – vyjadřuje zájmy konzumní...

Vývoj světové a české fantasy a sci-fi literatury

SCI-FI  – literární žánr (science fiction – vědecká próza, vědecké literární dílo; vědecko fantastická literatura), zobrazující hypotetický svět s pomocím vědeckých objevů – jak by svět v budoucnu při určitém vývoji techniky vypadat –...

Historie a současnost světové a české kinematografie

konec 19.stol. – 1.pol.20.stol.   – kinematografie = vše co se týká filmů   SVĚTOVÁ KINEMATOGRAFIE   – od roku 1830 – existence prvních přístrojů zachycujících a oživujících obrázky – zlom – bratři Lumiérové...