Kategorie: Světová ekonomika

Dopady světové krize na španělskou ekonomiku

a možné způsoby jejího řešení Obsah Finanční krize. 2 1.1.       Příčiny finančních krizí 3 1.2.       Protikrizová opatření 4 1.3.       Současná světová ekonomická krize. 5 1.3.1.         Vznik krize. 5 1.3.2.         Dopady krize na reálnou ekonomiku...

Podpora exportu ČR do zemí EU

  Obsah   Seznam zkratek. 6 Úvod. 7 1 Vývoj exportu ČR před rokem 2010. 9 1.1     Vývoj exportu ČR po vstupu do EU.. 10 1.1.1       Teritoriální struktura exportu. 11 1.1.2       Odvětvová struktura exportu. 14...

Zahraniční obchod

    Směna, kterou provádějí právnické a fyzické osoby přes hranice daného státu s právnickými a fyzickými osobami jiných států. Subjektem může být i stát jako celek.   Předmět zahraničního objektu zboží:     spotřební statky, hmotné...

Offshoring/nearshoring

V současně době mají tyto dva pojmy v prostředí mezinárodního obchodu již své pevné postavení a představují tak jednu z možností podniků pro optimalizaci jejich výsledků. Využití offshoringu také může znamenta zisk komparativní výhody díky odlišnosti v podmínkách...

Společné politiky evropské unie

Vnější obchodní vztahy jsou nejdůležitější součástí vnějších ekonomických vztahů vůbec. Základním kamenem ES a také prvním krokem k prohloubení integrace se tak již od padesátých let stalo budování celní unie. Členské státy se rozhodly přeskočit...

Evropská politika po Lisabonské smlouvě

Lisabonská smlouva činí z dosavadní procedury „spolurozhodování“ řádnou legislativní proceduru. Ponechává jen několik vyjímek (23 případů), kde je EP pouze konzultován. Navíc i v těchto oblastech je EP posílen – protože v některých případech...

Česko na své cestě k euru

  Efekty vstupu ČR do EU Efekty dosažené vstupem Česka do Evropské unie jsou spojeny se zakotvením v evropském právním prostředí ↓ makroekonomická stabilita (nízká inflace, posilující měna, zrychlující růst ekonomiky, konkurenceschopný vývoz, nízký...

Měnová a hospodářská unie

  – navazuje na obchodní pol a pol. ochrany hosp. soutěže – aby trh, s problémy měnového kurzu způsobující výkyvy na trhu, fungoval správně – snaha odbourat překážky i v měnové oblasti – do 90. let...

Vznik evropské měnové unie

  Měnová spolupráce před vytvořením vnitřního trhu 1970 -Wernerova zpráva – 1. neúspěšný pokus o vytvoření měnové unie s termínem do r. 1980 1972 – Dohoda o evropském společném kolísání měn, tzv. systém „hada...