Kategorie: Filozofie

Filosofie 19. století

  = poklasická filosofie nastupující filosofie po Hegelovi – zdání konce filosofie odpor proti racionálnímu duchu osvícenství rozpad tradiční společnosti – společenská deziluze hlavním tématem se stává člověk, tradiční metafyzické otázky ustupují do pozadí...

Antická filozofie

Obsah Obsah.. 1 Úvod.. 2 Hérakleitos. 2 2.1 Téma změny a pohybu  2 2.2 Symbol ohně  2 Parmenidés. 3 3.1 Parmenidés a jeho myšlení 4 3.2 Kritika iónského myšlení 4 3.3 Zenónovy paradoxy  5...