DobréZnámky.cz

Obsahový marketing

Definice obsahového marketingu – „umění komunikovat se svými příznivci a zákazníky, aniž byste jim cokoliv prodávali. Je to forma nenuceného marketingu“ (Content marketing institut)   – „Obsahový marketing je pravidelná tvorba a distribuce obsahu...

Marketing v sociálních sítích

Co si představíte pod pojmem „marketing v sociálních sítích“? Co umožnilo jeho rozvoj? – „vše, co umožňuje komukoli komunikovat s kýmkoliv – jinými slovy, uživatelsky generovaný obsah distribuovaný snadno přístupnými internetovými nástroji“ (Sterne, 2011). – „sociální...

Mezinárodní přeprava a obchod

    Význam dopravy v mezinárodním obchodu ·         Patrně nejdůležitější vliv přepravy na uzavíraný obchod představují přepravní náklady. ·         Vedle ceny ovlivňuje výběr způsobu přepravy přímo i další součásti mezinárodní obchodní operace, kterými jsou...

Dodací položky INCOTERMS

    INCOTERMS ·         Použitím těchto mezinárodních pravidel je možné vyhnout se nejistotě odlišných výkladů různých dodacích doložek v různých zemích. Vydáním nové verze pravidel starší verze nezanikají, proto je nutné u jednotlivých dodacích...

Mezinárodní marketing

  Co je to marketing • Marketing je v podstatě kreativní firemní činnost zahrnující plánování a realizaci koncepce, oceňování, propagace a distribuce výrobků a služeb, které vyhovují nejen současným potřebám zákazníků, ale také předjímá a...

Firemní kultura v mezinárodních podnicích

Firemní kultura a chování manažerů • Svět se sice stále více globalizuje a kulturní rozdíly už tolik nepřekvapí, přesto v nadnárodních firmách nezřídka dochází ke střetu národních kultur na pracovišti. • Ještě na větší kulturní propast...

Řízení v mezinárodních podnicích

Nadnárodní pracovní prostředí • Manažeři nadnárodních korporací ve zvýšené míře uznávají, že jejich řízení vyžaduje specializované dovednosti. Mezinárodní management vyžaduje zejména dokonalé porozumění ekonomickým, politickým a kulturním vlivům na byznys. Při vyjasňování obsahu mezinárodního managementu...

Mezinárodní distribuční politika

    Vývojové trendy v mezinárodní distribuci •          V oblasti mezinárodní distribuční politiky došlo v posledních desetiletích k mnoha změnám. •          V současné době, kdy nabídka zboží a služeb na světovém trhu znatelně převyšuje...

Mezinárodní cenová politika

Faktory ovlivňující volbu mezinárodní cenové strategie Mezinárodní cenovou strategii ovlivňuje řada vnějších i vnitřních faktorů. K hlavním vnějším faktorům patří: • ekonomické a právní prostředí, • obchodně politické faktory, • stabilita devizových kurzů, •...

Mezinárodní značková politika

  Značka, to je jméno, symbol, barva, vnější úprava, případně kombinace, která se vztahuje k výrobku nebo službě prodejce. Měla by se odlišovat od zboží a služeb konkurentů. Značková politika je jednou z nejvýraznějších...