Kategorie: Daňová problematika

Silniční daň ČR

Silniční daň ČR • Zavedena rokem 1993 • Zákonem č. 16/1993 Sb. • Ve srovnání s jinými daněmi je jednoduše spravována • Zajišťuje pro Státní fond dopravní infrastruktury (od 1.1.2001) pravidelný výnos cca 5-...

Příjmy z pronájmu § 9

Příjmy z pronájmu § 9 Mezi příjmy z pronájmu patří: § 9 odstavec 1 a) příjmy z pronájmu nemovitostí b) příjmy z pronájmu movitých věcí Společné jmění manželů § 9 odstavec 2 Příjmy plynoucí...

Daně převodové – tzv. trojdaň

Daně převodové – tzv. trojdaň Dani dědické a darovací podléhá hmotný i nehmotný majetek Nemovitosti jsou pozemky a stavby spojené se zemi pevným základem, jsou zapsány v katastru nemovitostí Osvobození od daně dědické a...

Pozemky 2010 stavby

orná půda, chmelnice, vinice, zahrada, A ovocný sad m2 trvalý travní porost, hospodářský les, rybník s intenzivním a průmyslovým chovem ryb m2 x 0,25 % I B x 0,75 % H x průměrná cena...

Nezdanitelná část základu daně § 15

Nezdanitelná část základu daně § 15 Ze základu daně lze odečíst: a) dary – odstavec 1 b) úroky z hypotečního nebo stavebního úvěru – odstavec 3 c) penzijní připojištění – odstavec 5 d) životní...

Daň z příjmů

Daň z příjmů Daň – nevratná částka, zákonem stanovená a pevná, přispívá do státního rozpočtu. Není poskytnuta protihodnota a není za určitým účelem. Daň přímá nepřímá – DPH majetková důchodová – spotřební daň –...

Zdravotní pojištění v České republice

Zdravotní pojištění v České republice (poplatníci pojistného, vyměřovací základ pro výpočet pojistného, sazba pojistného, rozhodné období, odvod a placení pojistného, osoby samostatně výdělečně činné, osoby bez zdanitelných příjmů). Pojištěnci zdravotního pojištění 1. Zaměstnanci Za...

Ostatní přímé daně

Ostatní přímé daně (daň dědická, daň darovací a daň z převodu nemovitostí – předmět daně, poplatníci daně, základ daně a sazby daně, osvobození od daně, daňové přiznání a splatnost daně). Dan dědická Předmět daně...