Kategorie: Ekonomická teorie

Obchodní firma, jednání podnikatele

  Obchodní firma § 8 – 12 Obch.z. jedná se o pojem obchodního práva obchodní firmu má ten, kdo je zapsán v OR obchodní firma je název, pod kterým je podnikatel zapsán do OR...

Majetková struktura podniku

Věcné složky v podobě majetku podniku tvoří materiální základ podnikání, osobní složka v podobě zaměstnanců a podnikatele je lidským zdrojem podnikání.   Majetek – věcný základ pro výkon jeho hospodářské činnosti. Jedná se o...

Manažerské pojetí nákladů

  Náklady Náklady charakterizujeme jako peněžně vyjádřenou spotřebu výrobních faktorů, účelně vynaložených na tvorbu podnikových výnosů, včetně nutných nákladů spojených s činností podniku.   Aby bylo možné usměrňovat jejich výši a tím zajišťovat hospodárnost,...

Ekonomika podniku – základní pojmy

Náklady, výnosy a hospodářský výsledek Likvidita Vyjadřuje schopnost firmy uhrazovat běžné závazky (splatné do 1 roku) převedením libovolného aktiva na peníze.   Likvidita určitého majetku je tím větší, čím kratší je doba jeho přeměny...

Živnostenský Zákon, Živnost

Živnostenský Zákon, Živnost Živnost = soustavná (=prováděná nepřetržitě nebo jednorázově opakovaně po delší dobu) činnost provozovaná samostatně (není nikomu podřízena), vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku za dodržení podmínek živnostenského...

Výroba a základní toky ve výrobě

Výroba a základní toky ve výrobě Výroba je základní fází hospodářského procesu ⇒ pokud nevyrobíme, nemáme co rozdělovat, směňovat ani spotřebovávat. Ne každé vyrobené zboží nutně musí najít kupce, a proto základní roli účelnosti...

Vlastní nebo cizí skladování

Vlastní nebo cizí skladování Cizí skladování začíná hrát především v zásobovací a distribuční logistice významnou úlohu. Hlavními kritérii pro rozhodnutí jsou: – potřeba investic na budovy a zařízení – stupeň závislosti – běžné provozní...

Řízení zásob

Snem výrobního manažera je výroba na sklad, která by mu umožnila těžit z výhod výroby v dlouhodobém období. Jednotlivé výrobní operace pak lze zmechanizovat, možná i zautomatizovat, seřizovací a nastavovací doby se omezí na...

Hodnocení finanční výkonnosti podniku

(KLASICKÉ PŘÍSTUPY A NOVÉ TRENDY) SHAREHOLDER VALUE – naplnění očekávání vlastníků o návratnosti vložených prostředků adekvátně vloženému riziku STAKEHOLDER VALUE – dlouhodobý princip fungování podniku, nutnost zajistit všem subjektům participujícím na chodu uspokojení HODNOTA...