Kategorie: Technika

Dopravní politika

  Vedle zemědělství, zahraničního obchodu a rybolovu je doprava čtvrtým a posledním odvětvím, u něhož se členské státy rozhodly předat veškeré kompetence na úroveň Společenství, tedy provádět zde společnou politiku. V současné době dochází v Evropské...

Společná dopravní politika

– existují situace, kdy dopravní politika je realizovaná na úrovni institucí ES (např. přechod mezi ČR a Polskem) – 50, 60, 70 léta – orgány nenaplňovali SDP – pol- 80. let – kvalitativní změna...

Architektura dvacátého stojetí – abecední pojmy R,S

racionalismus, il Razionalismo – směr italské architektury 20. a 30. let 20. století; prakticky oficiální sloh Mussoliniho Itálie. Zakladateli směru byli mladí absolventi techniky v Miláně, kteří roku 1926 vytvořili Gruppo 7. Odvolávali se...

Architektura dvacátého stojetí – abecední pojmy O

obloučkový styl, styl Legiobanky, rondokubismus – silně dekorativní geometrický styl výzdoby fasád v české architektuře 20. let 20. století. Je příkladem netektonické architektury, založené dekorativnosti, u některých děl významných architektů (J. Gočár, P. Janák)...

Architektura dvacátého stojetí – abecední pojmy N

Newyorská pětka – skupina amerických architektů 60. a 70. let 20. stol., která se programově obrací k počátkům funkcionalismu a purismu. Jejími členy byli Peter Eisenmann (později předznamenal dekonstruktivismus), M. Graves (později se přiklonil...

Architektura dvacátého stojetí – abecední pojmy M

Maschinenstill, strojový styl – estetická koncepce ražená H. Muthesiem na počátku 20. století. Zdůrazňovala funkčnost (strojovost) architektury, v jistém smyslu byla obdobou italského futurismu. Ovlivnila německou architekturu. Viz též strojová estetika. metabolisté – skupina...

Architektura dvacátého století – abecední pojmy K

kinetismus – umělecký směr usilující překonat tradiční statičnost uměleckého díla rozvinutím dynamických prvků, které nejsou prostorově ani časově fixované. Rozvíjel se zejm. od 20. a 30. let 20. stol. (futurismus, dadaismus, konstruktivismus). Kinetické objekty...

Architektura dvacátého století – abecední pojmy G-I

glasgowská škola – skupina skotských architektů v čele s Ch. R. Mackintoshem. Jako reakci na viktoriánský styl prosazovala vlastní verzi secesní architektury, uplatňující jasné kubické formy. high-tech, hi-tech, High technology architecture – architektura pokročilé...

Architektura dvacátého století- expresionismus

expresionismus – umělecké hnutí počátku 20. stol. (asi 1910 – 23). Vyznačuje se úsilím o vyjádření silných individuálních prožitků, zaměřením na psychické stavy. Obecně jej lze charakterizovat jako reakci na 1. světovou válku, která...