Kategorie: Spotřebitelské chování

Politika ochrany spotřebitele

  Formující trh. Má definovány své cíle, díky Maastrichtské smlouvy <začlenění do primární legislativy>, předtím jí pozornost věnována nebyla v rámci společenství. Zaměření na ochranu zdraví, ochrana bezpečnost a zájmů spotřebitelů, podpora sdružování spotřebitelů, harmonizace,...

Politika na ochranu spotřebitelů

  – od roku 93: – s podpisem maastrichtské smlouvy – dotváření JVT   Do té doby: 1975 – 1. program ES pro politiku na ochranu a informování spotřebitelů soustřeďující se na 5 základních práv:...