Kategorie: Ekonomie

Udržtelný rozvoj a environmentální politika EU

 Základní principy ochrany životního prostředí. Environmentální akční plány. Zdůvodněte opodstatněnost požadavků na udržitelný rozvoj. Udržitelný rozvoj je takový rozvoj, který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval schopnost budoucích generací uspokojit své vlastní potřeby...

Hospodářská politika EU – vypracované otázky

  „Evropská myšlenka“, vznik a vývoj evropské integrace do vzniku jednotného trhu Evropských společenství. Proměny cílů hospodářské politiky ES.   Myšlenky sjednotit Evropu se poprvé objevily již ve 14. století. I v dalších stoletích se...

Mezinárodní ekonomické vztahy (MEV)

  1        Vymezení pojmu a základní formy MEV.. – 1 – 2        Subjekty MEV.. – 1 – 3        Mezinárodní pohyb zboží – 1 – 4        Mezinárodní pohyb služeb. – 3 – 5        Mezinárodní pohyb...