Kategorie: Finančnictví

Slovníček pojmů podle abecedy

Abstraktní škoda (potřeba) = Nahodilá škoda, jejíž velikost nelze přesně číselně vyjádřit. Např. v souvislosti se smrtí. Asociace pojišťoven = Dobrovolné sdružení pojišťoven zřízené za účelem zastupování společných zájmů členských pojišťoven. Bankopojišťovna = Finanční instituce,...

Vývoj českého pojistného trhu

  Až do konce 18. století byly požáry jedny z nejničivějších živelních pohrom, které postihovaly evropské vnitrozemské státy, mezi nimi i součást rakouské říše –země Koruny české (Čechy, Morava, Slezsko). Požáry byly jednak tragédií...

Pojišťovnictví – subjekty pojistného trhu

  Pojišťovny, zajišťovny; Pojišťovací zprostředkovatelé; Dohled nad finančním trhem – od 1.4.2006 ČNB; Asociace pojišťoven, Finanční instituce zabývající se pojištěním vedle pojišťoven – př. banky –bankopojištění; Poradenské a ostatní firmy v oblasti pojišťovnictví.  ...

Neživotní pojištění

  – zahrnuje krytí rizik neživotního charakteru   Jsou kryta rizika   – ohrožující zdraví a životy osob (úraz, nemoc, invalidita …) – vyvolávající přímé věcné škody (živelná rizika, odcizení, vandalství, strojní rizika …)...

Dohled a regulace nad pojistným trhem v ČR

Státní dozor v pojišťovnictví se vykonává zejména v zájmu ochrany spotřebitele. Do 1. 4. 2006 byl vykonáván Úřadem státního dozoru v pojišťovnictví a penzijním připojištění. V rámci integrace provádí dozor nad celým pojišťovnictvím ČNB, která převzala...

Pojmy v pojišťovnictví

morální riziko=vztahuje se na změnu pravděpodobnosti realizace při sjednání pojištění riziko=je nejistota, která je měřitelná, dá se popsat počtem pravděpodobností bonus=sleva na pojistném v případě bezeškodného průběhu malus=přirážka k pojistnému v případě častých škod technická úroková míra=minimální...

Hospodaření pojišťovny

  (technické rezervy, zajištění, pojistně technické riziko)   Podmínky existence pojišťovny obecně   POJIŠŤOVNA – právní forma:   1) Pojišťovna se sídlem na území ČR může za podmínek stanovených zákonem o pojišťovnictví provozovat pojišťovací...

Penzijní připojištění

  Důležité informace www.duchodovepojisteni.cz Zákon č. 42/1994 Sb. o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů   – Penzijním připojištěním se rozumí shromažďování...

Životní pojištění

    – zahrnuje krytí rizik ohrožující životy lidí – uplatňují se výplaty PP v případě PU, které se přímo dotýkají života pojišť. osob nebo jiných osob – výše PP je dána velikostí PČ,...

Pojistné

  = cena pojištění (jako cena za službu) – cena za poskytovanou pojistnou ochranu, – úplata za přenesení (negativních finančních důsledků nahodilosti) rizika z jednotlivých subjektů na pojistitele.   DALŠÍ POJMY   jednorázové pojistné –...