Kategorie: Doprava

Dopravní politika

  Vedle zemědělství, zahraničního obchodu a rybolovu je doprava čtvrtým a posledním odvětvím, u něhož se členské státy rozhodly předat veškeré kompetence na úroveň Společenství, tedy provádět zde společnou politiku. V současné době dochází v Evropské...

Společná dopravní politika

– existují situace, kdy dopravní politika je realizovaná na úrovni institucí ES (např. přechod mezi ČR a Polskem) – 50, 60, 70 léta – orgány nenaplňovali SDP – pol- 80. let – kvalitativní změna...

Logistika

– průmyslové logistice – obchodní logistice – nemocniční logistice – skladové logistice – provozní log. – podnikové – dopravní – zásobovací Spolu s hospodářským rozmachem po 2.sv.válce se zvyšovala náročnost spotřebitelů, to vedlo po...