Kategorie: Humanitní vědy

Filosofie 19. století

  = poklasická filosofie nastupující filosofie po Hegelovi – zdání konce filosofie odpor proti racionálnímu duchu osvícenství rozpad tradiční společnosti – společenská deziluze hlavním tématem se stává člověk, tradiční metafyzické otázky ustupují do pozadí...

Antická filozofie

Obsah Obsah.. 1 Úvod.. 2 Hérakleitos. 2 2.1 Téma změny a pohybu  2 2.2 Symbol ohně  2 Parmenidés. 3 3.1 Parmenidés a jeho myšlení 4 3.2 Kritika iónského myšlení 4 3.3 Zenónovy paradoxy  5...

Soudní dvůr Evropských společenství

(často nazývaný jen „Soudní dvůr“) byl založen v roce 1952 Smlouvou o založení ESUO. Má sídlo v Lucemburku. Jeho úkolem je zajišťovat, aby právní předpisy EU byly vykládány a uplatňovány ve všech zemích EU...

Poválečná Evropa a myšlenky sjednocení

  Evropa po druhé světové válce stála na křižovatce: děsivé memento zkázy nutilo k přehodnocení pohledu na tradiční struktury organizace politického života. Evropské státy v první polovině 20. století dvakrát kriticky selhaly ve své stěžejní funkci...

Komunitární právo je systémem nadstátního práva

Je tvořeno -> právem: primářním, sekundárním; rozsudky Soudního dvora, zvykovým právem   Lisabonská smlouva přisoudila EU právní subjektivitu. 😉 Primární právo – zakladatelské smlouvy – Pařížská, Římské – smlouvy, které je doplňují: – Slučovací...

Poměr mužů a žen v ČR

Poměr mužů a žen v ČR : – Muži 49% – Ženy 51% Homogenní struktura: Česká 90,42% Moravská 3,72% Slovenská 1,89% Od roku 1993 jsou důchodců o 1,1% více než dětí do 14 let,...

Porážka mocností Osy: jednání „Velké trojky“

Porážka mocností Osy: jednání „Velké trojky“ – Teherán, Jalta, Postupim. Dohady o poválečném uspořádání (rozdělení) světa. Otevření fronty na Západě. Postup a přístup Sovětského svazu na obsazovaném i osvobozovaném území. Polská otázka. Kapitulace Německa....

Moderní politické dějiny Evropy

Moderní politické dějiny Evropy Tranzice- výpisky z četby Tony Judt -Poválečná Evropa. Dějiny od roku 1945 – str. 576-651 reálný socialismus-jeho budování bylo vyhlášeno na XIV. sjezdu KSČ v květnu 1971, měl přimět občany,...

České země v počátcích novověku a třicetiletá válka

České země v počátcích novověku a třicetiletá válka a. Český stát za prvních Habsburků (boj o náboženské a politické svobody); vzdělanost a umění v době rudolfínské; české stavovské povstání; třicetiletá válka a vojenský život...

Socializmus

(výpisky z Wegse + o Únoru 1948 a od Brežněva do konce v literatuře nic nebylo, takže jsem něco málo doplnila s pomocí internetu) Sovětská strategie ve střední a jihovýchodní Evropě po roce 1945...