DobréZnámky.cz

Májovci a jejich přínos pro českou kulturu

    1858 – Hálek a Neruda vydali almanach Máj – na vydání se podíleli: mladší generace – A.Heyduk, J.Neruda, K.Světlá, S.Podlipská starší generace – B.Němcová, K.Sabina, Frič           národního básnictví            – chtěli naplnit...

Česká a světová kriticko-realistická próza a drama

  je to období 80. a 90. let 19. století navazuje na počátky uměleckého realismu od 40.let 19. století ( K.H.Borovský – Obrazy z Rus, B.Němcová – Obrazy z okolí Domažlického ) toto období kritického realismu...

Česká poezie na přelomu 19. a 20.století

( Literární moderna, Anarchističtí buřiči )   konec 19. století:   úspěšný rozvoj společnosti umožňoval optimistický pohled na společnost, postupem ke konci století nastala změna: katastrofické představy                             desorientace – růst napětí a neshod ve...

Hlavní směry vývoje meziválečné české a světové poezie

Meziválečné období je pro evropskou společnost charakteristické: postupuje rozvoj vědy a techniky Evropa se vzpamatovává z důsledků 1. svět. války úsilí o vytvoření nového společenského řádu (vedle demokracie se objevují fašistické nebo komunistické diktatury) vznik...

Česká a světová próza v období mezi dvěma světovými válkami

  Charakteristika: hospodářská krize ~ sociální tématika nebezpečí fašismu ~ prezentují díla K.Čapka jedno z nejlepších období české prózy Čapkem se dostala literatura na světovou úroveň duchovní atmosféra první republiky vedla k liberálním a demokratickým tendencím...

Světová literatura 2. pol. 20. stol.

  končila 2.světová válka vládne velká euforie, lidé se vzpamatovávají z prožité války, snaží se projevit, psát na 2.světovou válku reaguje : Literatura východní – sovětská   má odlišný pohled na válku než západní státy...

Literární věda a kritika

  Obor: literární věda – zabývá se vznikem a vývojem uměleckých textů – má tyto podobory: a) historie literatury – nejstarší, zabývá se vývojem národních literatur, významem spisovatelů a jejich děl b) teorie literatury...