DobréZnámky.cz

Systémové pojetí světové ekonomiky

 jako reálného objektu a vědní disciplíny   Světová ekonomika jako reálný sociálně-ekonomický systém světová ekonomika představuje reálný sociálně-ekonomický systém, jehož základními prvky jsou ekonomiky národních států a vazbami mezi nimi toky zboží, služeb, faktorů...

Poválečná Evropa a myšlenky sjednocení

  Evropa po druhé světové válce stála na křižovatce: děsivé memento zkázy nutilo k přehodnocení pohledu na tradiční struktury organizace politického života. Evropské státy v první polovině 20. století dvakrát kriticky selhaly ve své stěžejní funkci...

Transformující se ekonomiky

 (TE) 1        Charakteristika transformace. 1 2        Situace v jednotlivých zemích. 2 3        Integrační procesy. 3 1         Charakteristika transformace Proces přechodu centrálně plánované ekonomiky na ekonomiku tržní, probíhají při něm změny: institucionální, systémové, strukturální 1.1.1     Institucionální...

Evropský makroregion a integrační procesy

  1        Historický vývoj 1 2        Evropská měnová unie (EMU) 3   Evropské centrum není jen EU, ale i EFTA, jádrová ekonomika v Evropě = eurozóna 1         Historický vývoj 1.1       1945 – 1951 – Etapa...

Regionalizace světové ekonomiky

– od pol.50.let se prosazují tendence regionalizace – působí paralelně s procesem globalizace – má za následek rozklad SE na menší hospodářské celky   Podstata regionalizace   – integrace z globálního hlediska vede k propojení a k růstu...

Japonsko jako jádro asijsko-tichomořského makroregionu

  1        Postavení Japonska ve SE.. 1 2        APEC.. 3 1         Postavení Japonska ve SE 1.1       Ekonomický vývoj do konce 80. let Od 1945 příznivý vývoj ekonomiky 1.1.1     Specifika nejmenší ekonomika z center (málo VF...

USA jako jádro amerického makroregionu

(NAFTA) 1        Jaké faktory umožnily USA stát se nejsilnější ekonomikou světa?. 1 2        Proč se USA staly v 80. letech největším světovým dlužníkem?. 2 3        Jaké faktory ovlivnily konjunkturu americké ekonomiky v 90. letech?....

Regionalismus ve SE a hlavní makroregiony

  1        Vznik a charakteristika hlavních makroregionů. 1 2        Velikost světových ekonomických center 2 1         Vznik a charakteristika hlavních makroregionů Vznik v důsledku diferenciačního procesu (různých podmínek, které existují ve světě) 1.1       2. polovina 19....

Subjekty mezinárodních ekonomických a měnových vztahů

   a jejich role v současné světové ekonomice 1        Mezinárodní měnový fond (IMF) 1 2        Světová banka (WB, IBRD) 1 3        Světová obchodní organizace (WTO) 2 4        Další subjekty. 3 1         Mezinárodní měnový fond...

Mezinárodní měnový systém (MMS)

(MMS) 1        Mezinárodní měnový a finanční systém.. – 1 – 2        Vývoj MMS. – 1 – 1         Mezinárodní měnový a finanční systém Zprostředkování plateb různými ekonomickými subjekty z různých ekonomik → zajištění mezinárodní dělby práce...