DobréZnámky.cz

Semenné a nahosemenné rostliny

Semenné a nahosemenné rostliny Semenné • Vývojově nejdokonalejší • Nejpočetnější • Gametofyt je silně prostorově redukovaný, není samostatný, je závislý na sporofytu • Není závislé na vodním prostředí • semena jsou mnohobuněčná = >...

Ekosystémy, biomy, člověk a prostředí

Ekosystémy, biomy, člověk a prostředí Ekosystém = cenóza + biotop + vztahy mezi organismy + tok energie + koloběh živin Velikost ekosystému Malý (rybník, kaluž, pařez) Velký (moře) -ekosystém je otevřená soustava, vyměňuje látky...

Smyslová soustava

Smyslová soustava Význam smyslových orgánů pro člověka • Příjem informací z okolí a jejich následné zpracování • Nejdůležitější – zrak • Čich – ustupuje zraku a sluchu, na rozdíl od zvířat • Sluch –...

Vývoj země a života, původ a vývoj člověka

  VZNIK ZEMĚ – Země vznikla asi před 4,6 mld. let společně se Sluneční soustavou – vlivem nárazů meteoritů došlo k jejímu rozžhavení a následnému roztavení hornin a nerostů – v roztaveném stavu se...

Chromista: (Chromista)

říše: Chromista: (Chromista) • Většinou jednobuněčné • Někteří mají mnohobuněčné makroskopické stélky (hlavně hnědé řasy) • Často kombinují autotrofní a heterotrofní výživu • Někteří – druhotně heterotrofní – příklad oomycety (řasovky) – dříve řazené...

Vylučovací soustava

FUNKCE • Exkrece produktů metabolismu o Nestrávené zbytky o Toxiny o Sůl o Nevyužité věci (zbytky po léčivech, vitamíny, minerály) o Oxid uhličitý o voda STAVBA A FUNKCE JEDNOTLIVÝCH ORGÁNŮ • funkce močové soustavy...

Hmyz jako vrchol bezobratlých

Hmyz jako vrchol bezobratlých 4. podkmen: Vzdušnicovci (tracheata) – Charakteristika: 1) Dýchají vzdušnicemi (trachejemi) – Výmena O2, CO2 – Vnější prostředí <===> tkáně (přímo) – Bez spolupráce s CS – Stěnou je tenká biomembrána...

Charakteristika řas

Charakteristika řas • Vývojově různorodé • Dnes řadíme do říší Protozoa, Chromista, Plantae • Evoluce od prvohor (před 450 mil. let) • Různé biotopy (půda, voda, borka stromů…) • Někdy i extrémní podmínky (pouště,...

Hormonální regulace

Hormonální regulace Žlázy s vnitřní sekrecí(hormonální): – nemají zvláštní vývod; vytvářejí produkty tzv. hormony (působky), kt. jsou předávány do krve, krev dopraví hormony k cílovým orgánům – tyto žlázy se významně podílejí na řízení...

Bezobratlí živočichové

Bezobratlí živočichové přehled, vývoj orgánových soustav – Charakteristika živočichů: 1) Eukaryota = s pravým jádrem – Jádérko, nukleoplazma, jaderná membrána s póry pro výměnu látek – Při dělení => pentlicovité chromozomy (sudý počet) 2)...