DobréZnámky.cz

Český stát v době husitské a jagellonské

Český stát v době husitské a jagellonské a. Úsilí o nápravu života církve i společnosti (kazatelství, Jan Hus); počátky husitské revoluce (konflikty, artikuly, vytvoření různých husitských proudů, čáslavský sněm); vojenský život a pozemní taktika;...

Evropa – výpisky z četby

• Davis, Norman (2000): Evropa. Dějiny jednoho kontinentu.Praha: Prostor a Knižní klub,s. 28-67 • Wandycz, Piotr S. (1998): Cena svobody. Střední Evropa v dějinách od středověku do současnosti. Praha: Academia, s. 11-20 • Judt,...

Pojem Evropa

Pojem Evropa – dnes je pojem Evropa pro nás samozřejmý, ale dlouhou dobu tento pojem ani neexistoval – pojem Evropy se vzal v antice – Europé, hrdinka báje, kde představovala matku Minóa, v řeckém...

Silniční daň ČR

Silniční daň ČR • Zavedena rokem 1993 • Zákonem č. 16/1993 Sb. • Ve srovnání s jinými daněmi je jednoduše spravována • Zajišťuje pro Státní fond dopravní infrastruktury (od 1.1.2001) pravidelný výnos cca 5-...

Příjmy z pronájmu § 9

Příjmy z pronájmu § 9 Mezi příjmy z pronájmu patří: § 9 odstavec 1 a) příjmy z pronájmu nemovitostí b) příjmy z pronájmu movitých věcí Společné jmění manželů § 9 odstavec 2 Příjmy plynoucí...

Příjmy z kapitálového majetku § 8

Příjmy z kapitálového majetku § 8 Příjmy z kapitálového majetku jsou § 8 odstavec 1 a) podíly na zisku z majetkového podílu na a. s., s. r. o. a k. s. b) podíly na...

Daně převodové – tzv. trojdaň

Daně převodové – tzv. trojdaň Dani dědické a darovací podléhá hmotný i nehmotný majetek Nemovitosti jsou pozemky a stavby spojené se zemi pevným základem, jsou zapsány v katastru nemovitostí Osvobození od daně dědické a...

Pozemky 2010 stavby

orná půda, chmelnice, vinice, zahrada, A ovocný sad m2 trvalý travní porost, hospodářský les, rybník s intenzivním a průmyslovým chovem ryb m2 x 0,25 % I B x 0,75 % H x průměrná cena...