Kategorie: Světová ekonomika

Společné politiky

  Single European Market   – odstranění překážek (hygienických, sanitárních, …) je velice složité, prakticky nerealizovatelné – cílem je harmonizace (nikoliv unifikace) tržního protředí – daňové bariéry – velmi citlivé – snahy o to,...

Globalizace světové ekonomiky a proces integrace

  Diktatury             – více než 45 let ve Španělsku (generál Franco) – Portugalsko (Antonio Salazar) – Německo   Teprve po skončení 2. sv. války prostor pro rozvinutí integračního procesu. Po r. 1945 vycházely...

Evropský parlament.

    Cílem této práce je podrobněji přiblížit Evropský parlament. Evropský parlament je nedílnou součástí institucionálního systému Evropské unie. Systém institucí Evropské unie se výrazně odlišuje od institucionálních systémů jiných mezinárodních organizací. Pravomoci Evropské unie...

Poválečná Evropa a myšlenky sjednocení

  Evropa po druhé světové válce stála na křižovatce: děsivé memento zkázy nutilo k přehodnocení pohledu na tradiční struktury organizace politického života. Evropské státy v první polovině 20. století dvakrát kriticky selhaly ve své stěžejní funkci...

Dopravní politika

  Vedle zemědělství, zahraničního obchodu a rybolovu je doprava čtvrtým a posledním odvětvím, u něhož se členské státy rozhodly předat veškeré kompetence na úroveň Společenství, tedy provádět zde společnou politiku. V současné době dochází v Evropské...

Pojetí světové ekonomiky jako předmětu zkoumání

Světová ekonomika – vědní disciplína, studijní obor Světové hospodářství – obsahem vědní disciplína světové ekonomiky Pojetí: Široké – světové hospodářství je ekonomický systém, který je tvořen prvky a vazbami (kapitálové, měnové atd. Úzké –...

Světová ekonomika

  V současnosti probíhá ve světě globalizace a internacionalizace. Ty mají za následek vznik mezinárodních organizací (např. WTO). Zlom s velkou ekonomickou krizí na konci 20. let 20. století – Zánik dosavadních ek. Vztahů. Dospělo se...

Systémové pojetí světové ekonomiky

 jako reálného objektu a vědní disciplíny   Světová ekonomika jako reálný sociálně-ekonomický systém světová ekonomika představuje reálný sociálně-ekonomický systém, jehož základními prvky jsou ekonomiky národních států a vazbami mezi nimi toky zboží, služeb, faktorů...

Transformující se ekonomiky

 (TE) 1        Charakteristika transformace. 1 2        Situace v jednotlivých zemích. 2 3        Integrační procesy. 3 1         Charakteristika transformace Proces přechodu centrálně plánované ekonomiky na ekonomiku tržní, probíhají při něm změny: institucionální, systémové, strukturální 1.1.1     Institucionální...

Evropský makroregion a integrační procesy

  1        Historický vývoj 1 2        Evropská měnová unie (EMU) 3   Evropské centrum není jen EU, ale i EFTA, jádrová ekonomika v Evropě = eurozóna 1         Historický vývoj 1.1       1945 – 1951 – Etapa...