Kategorie: Světová ekonomika

Úvod do hospodárskej politiky

  Všeobecne: HP je prístup k štátu k ekonomike krajiny Záujmy jednotlivcov a skupín – koordinácia (pravidlá) – predpoklad ekonomickej stability a rozvoja ( cieľ každej spoločnosti)   Zasahovať – nezasahovať do ekonomických procesov?   Argumenty: – Trh...

Cíle hospodářské politiky EU

Na rozdíl od hospodářských politik členských států nemá EU možnost ani právo uskutečňovat politiku, která by sledovala klasické cíle, jako cenová stabilita, hospodářský růst, ekonomická rovnováha, maximalizace zaměstnanosti apod. a pokoušela se jej expanzivními...

Měnová politika EU

Evropská měnová unie Velmi významnou součástí Maastrichtské smlouvy je projekt Evropské měnové unie. Celý tento projekt spočívá v nahrazení národních měn členských států unie jednotnou měnou, což je bezesporu nejvýznamnější měnovou událostí tohoto století....

Politika rozvoje vědy, výzkumu a nových technologií

1. Význam politiky pro rozvoj ES/EU Politika rozvoje vědy a výzkumu a rozvoje technologií se řadí mezi politiky komunitárního charakteru. Hlavní těžiště jejího provádění leží na členských státech, orgány Evropské unie hrají úlohu koordinátora....

Globalizace světové ekonomiky

 a proces integrace     TEORETICKÉ PŘÍSTUPY K INTEGRACI: – federalistické – funkcionalistické   Příklady integračních uskupení v Evropě: Evropská společenství (od 1951 Evrop. sdružení uhlí a oceli, od 1958 Euratom, EHS ) Evropské sdružení volného...

Společná obchodní politika

  Vnější obchodní vztahy jsou nejdůležitější součástí vnějších ekonomických vztahů vůbec. Základním kamenem ES a také prvním krokem k prohloubení integrace se tak již od padesátých let stalo budování celní unie. Členské státy se rozhodly...

Společná obchodní politika EU

  Cílem bylo odbourávat překážky při mezinárodním obchodě.   Společná obchodní politika je součástí vnějších činností Unie (část pátá, hlava II SFEU) čl. 206 SFEU: vytvořením celní unie přispívá EU – k harmonickému rozvoji ???...

Komuninitární právo a Mechanismus financování EU

Právo je jedním z nástrojů vytváření HP Evropskou legislativu můžeme považovat za hlavní nástroj HP EU. acquis communautaire = výdobytky integračního procesu – i řada dokumentů, které nemají právní povahu   KOMUNITÁRNÍ PRÁVO JE SYSTÉMEM...