Kategorie: Světová ekonomika

Regionalizace světové ekonomiky

– od pol.50.let se prosazují tendence regionalizace – působí paralelně s procesem globalizace – má za následek rozklad SE na menší hospodářské celky   Podstata regionalizace   – integrace z globálního hlediska vede k propojení a k růstu...

Japonsko jako jádro asijsko-tichomořského makroregionu

  1        Postavení Japonska ve SE.. 1 2        APEC.. 3 1         Postavení Japonska ve SE 1.1       Ekonomický vývoj do konce 80. let Od 1945 příznivý vývoj ekonomiky 1.1.1     Specifika nejmenší ekonomika z center (málo VF...

USA jako jádro amerického makroregionu

(NAFTA) 1        Jaké faktory umožnily USA stát se nejsilnější ekonomikou světa?. 1 2        Proč se USA staly v 80. letech největším světovým dlužníkem?. 2 3        Jaké faktory ovlivnily konjunkturu americké ekonomiky v 90. letech?....

Regionalismus ve SE a hlavní makroregiony

  1        Vznik a charakteristika hlavních makroregionů. 1 2        Velikost světových ekonomických center 2 1         Vznik a charakteristika hlavních makroregionů Vznik v důsledku diferenciačního procesu (různých podmínek, které existují ve světě) 1.1       2. polovina 19....

Subjekty mezinárodních ekonomických a měnových vztahů

   a jejich role v současné světové ekonomice 1        Mezinárodní měnový fond (IMF) 1 2        Světová banka (WB, IBRD) 1 3        Světová obchodní organizace (WTO) 2 4        Další subjekty. 3 1         Mezinárodní měnový fond...

Mezinárodní měnový systém (MMS)

(MMS) 1        Mezinárodní měnový a finanční systém.. – 1 – 2        Vývoj MMS. – 1 – 1         Mezinárodní měnový a finanční systém Zprostředkování plateb různými ekonomickými subjekty z různých ekonomik → zajištění mezinárodní dělby práce...

Mezinárodní ekonomické vztahy

  (MEV) 1        Vymezení pojmu a základní formy MEV.. – 1 – 2        Subjekty MEV.. – 1 – 3        Mezinárodní pohyb zboží – 1 – 4        Mezinárodní pohyb služeb. – 3 – 5        Mezinárodní...

Charakteristika světové ekonomiky

(SE) 1        Pojem „světová ekonomika“. – 1 – 2        Vznik světového trhu. – 1 – 3        Základní vývojové tendence. – 2 – 4        Etapy vývoje SE.. – 4 – 5        Struktura SE v současné etapě....

Evropská centrální banka

Úvod Vznik a vývoj Evropské centrální banky a) Hospodářská a měnová unie i)           1.etapa hospodářské a měnové unie ii)          2.etapa hospodářské a měnové unie iii)         3.etapa hospodářské a měnové unie b) Základní charakteristika ECB...

Světová ekonomika

  globálně ekonomický systém, někdy též nazývaný Světové hospodářství. (Nezaměňovat se světovou ekonomií, což je společensko-vědní disciplína, jejímž předmětem je světová ekonomika, a to v teoretické rovině – mezinárodní ekonomií vycházející z mikra a makra a...