DobréZnámky.cz

Česká moderna

  na umělecké proudy působí symbolismus, impresionismus, dekadence a) symbolismus z řeckého slova symbolon = znak, význam – přenesené pojmenování symboly naznačují bohatý obsah slov, čtenář ve své fantazii dotváří přenesené významy na konkrétní (zapojení...

Téma 1.světové války v české i světové literatuře

  téma 1. světové války v české poezii Fráňa Šrámek: Života bído přec tě mám rád, antimilitarismus: odpor proti válce: odmítání všech válek i obranných, Modrý a rudý: báseň Raport, modrý: barva uniformy x červený:...

Česká prozaická tvorba meziválečného období

  próza 1. poloviny 20. století dosáhla vysoké úrovně autory nemůžeme jednoznačně zařadit do určitých skupin kvůli působení různých uměleckých a filozofických směrů autoři mění žánry a tématiku charakteristické je množství uměleckých směrů a...

Umělecké proudy české meziválečné poezie

  1) proletářské umění nový proud v české poezii ve 20. letech 20. století (1920-1923) vznik je spjat s revolučními událostmi v Rusku a Německu navázala na domácí sociálně orientovanou básnickou tvorbu (Bezruč, Šrámek, Neumann) propagovalo myšlenku...

Katolická moderna

  Katolická moderna: časopis Nový život; převládá víra, Bůh, spirituální/duchovná poezie r. 1895 vydala Katolická moderna své programové prohlášení v časopisu NIVA. Na rozdíl od České moderny dále respektovala tradice, odmítala literaturu jako řemeslo a...

Divadlo, dramatická tvorba 20. a 30.let 20.století

    epické divadlo: oslovení publika, diváci více zataženi do hry, aktivizování diváka, podněcování k účasti vypadávání herců z role: navázání užšího vztahu s diváky; herecké komentáře děj se neodehrává pouze na jevišti hra přerušována zpěvem; přestrojování...

Samizdatová a exilová literatura

    1945-1948: mezidobí demokracie (ne moc románů, reakce na válku) 1948-1989: únor 48: komunistický převrat změna kulturní i politické situace i podmínek pro tvůrčí činnost 50. léta 20. století politická změna, studená válka...