Kategorie: Ekonomie

Význam ceny a cenová tvorba v obchodní činnosti

Cíle cenové tvorby: – souhrnné podnikové cíle mohou udávat směr cenové politiky Hlavní cíle cenové tvorby: 1. Cílová návratnost investic – při určování ceny jde o stanovení nutného ziskového rozpětí na jednotku prodeje, které...

Historie platidel našeho státu

Historie platidel našeho státu – již před vznikem českého státu byli nálezy tzv. „duhovek“ – železné hřivny, šátečky 1. denáry 955 (2. pol. 9. stol) – stříbrné plnohodnotné mince za Boleslava I. nebo II....

Pasivní obchody bank

Pasivní obchody bank – příjem vkladů od veškerých subjektů (FO, PO, vláda) – důležité pro aktivní obchody jako kapitál Kapitál • vlastní = zlomek celkové kapitálu banky • nakoupený, který banky nakupují na peněžním...

Obchodní bankovnictví

Obchodní bankovnictví – národní bankovní soustava jednostupňové dvoustupňové (centrální, komerční) mezinárodní Kritéria rozdělení – podle druhu a rozsahu vykazovaných obchodů – podle právní formy – podle velikosti – podle územní působnosti Vlivy – zákonodárství...

Historický vývoj emisních modelů

Historický vývoj emisních modelů 1. Neúvěrový model – mincovní (metalický) model (mince z drahých kovů) • monometalický model (jen zlaté nebo jen stříbrné mince) • bimetalický model (INDIE = pevné fixování poměrů mezi zlatými...