Kategorie: Ekonomie

Marketingové nástroje v mém okolí

Úvod: Marketing je proces zaměřený na uspokojování potřeb zákazníka. Pomocí marketingového výzkumu (dochází ke zjištění potřeb zákazníka). Na základě tohoto výzkumu se firma snaží nabídnout zákazníkovi výrobky a služby s co největší přidanou hodnotou,...

Offshoring/nearshoring

V současně době mají tyto dva pojmy v prostředí mezinárodního obchodu již své pevné postavení a představují tak jednu z možností podniků pro optimalizaci jejich výsledků. Využití offshoringu také může znamenta zisk komparativní výhody díky odlišnosti v podmínkách...

Kde jsem se setkal s marketingem

kde žiji a jaké prvky nebo nástroje jsem vysledoval S marketingem jsem se setkal už jako dítě. Bylo to formou televizních reklam, mezi dětskými pořady a převážně se stupňovaly začátkem vánoc. Už v té době jsem...

Nástroje získání konkurenční výhody

    Členění trhu (segmentace) – jak firmy identifikují atraktivní tržní segmenty a jakým způsobem volí marketingové strategie   Výběr cílového trhu (targeting) Positioning     Hovořili jsme o značkové politice Procter and Gamble...

Marketing v mém okolí

Úvod V posledních měsících se marketing v mém okolí vyskytuje téměř nepřetržitě. Maminka otevírá kosmetické studio a z finančních důvodů se obrátila na mne, abych jí pomohl, co se týče marketingu, propagace a reklamy. Chopil jsem se...

Marketing v maloobchodu

Cílem naší práce je zamyslet se nad efektivností letáků v marketingové komunikaci maloobchodních řetězců. V této části si tuto marketingovou aktivitu zasadíme do širšího rámce. Marketingový mix se skládá z těchto složek: Výrobek Cena Propagace Distribuce Pro...

Návrh metodiky identifikace stavu životaschopnosti firmy v potížích

  Identifikovat výkonnost ekonomického subjektu a hodnotit jeho životaschopnost je složitý technicko-ekonomický a sociologický problém. Jeho řešení neleží v oblasti jednoduchých matematických vztahů a závislostí, ale odvisí od rozpoznání a kvantifikace celé soustavy faktorů,...

Cenová politika a strategie

      Obsah 1        Úvod. 3 2        Vlastní Práce. 3 2.1        Cenové strategie. 3 2.1.1        Diferenční cenová strategie. 3 2.1.2        Konkurenční cenová strategie. 3 2.1.3        Strategie ocenění výrobkové řady. 3 2.1.4        Strategie psychologické...

Ceny a cenová politika podniku

  Cíle cenové politiky podniku. přežití firmy – pokud je na trhu hodně konkurentů, volí se nižší ceny než tržní maximalizovat zisk – pokud stoupne poptávka, zakalkulovat do ceny vyšší zisk dosáhnout co nejvyššího...