Kategorie: Humanitní vědy

Moderní politické dějiny Evropy

Moderní politické dějiny Evropy Postmoderna -Wegs, J. Robert; Ladrech, Robert (2002): Evropa po roce 1945. Praha:Vyšehrad, s. 220-229, 266-311 Průběh a politické konsekvence roku 1968 v Západní Evropě -rok 1968 ovlivnit řadu událostí ve...

Český stát v době husitské a jagellonské

Český stát v době husitské a jagellonské a. Úsilí o nápravu života církve i společnosti (kazatelství, Jan Hus); počátky husitské revoluce (konflikty, artikuly, vytvoření různých husitských proudů, čáslavský sněm); vojenský život a pozemní taktika;...

Evropa – výpisky z četby

• Davis, Norman (2000): Evropa. Dějiny jednoho kontinentu.Praha: Prostor a Knižní klub,s. 28-67 • Wandycz, Piotr S. (1998): Cena svobody. Střední Evropa v dějinách od středověku do současnosti. Praha: Academia, s. 11-20 • Judt,...

Pojem Evropa

Pojem Evropa – dnes je pojem Evropa pro nás samozřejmý, ale dlouhou dobu tento pojem ani neexistoval – pojem Evropy se vzal v antice – Europé, hrdinka báje, kde představovala matku Minóa, v řeckém...

Regionální dějiny – Pravěk

Regionální dějiny – Pravěk Bylanská kultura – žárové hroby bez výbavy, kostrové hroby s bohatou výbavou, knížecí hroby na vozech (náznak vlastnictví koně znamenal vysoké postavení) – archeolog Vladislav Píč Paleolit – nálezy ohnišť,...

České dějiny do roku 1648

České dějiny do roku 1648 Literatura: Počátek moderního dějepisectví – Palacký, který končí rokem 1526, kvůli Habsburkům, kterým by musel ve svém díle ustupovat Ukazuje se, že jednotlivec na zpracování celých dějin nestačí. Každý...

Přehled regionálních dějin doby pravěku

Přehled regionálních dějin doby pravěku • Polabí bylo v pravěku souvisle osídlováno zejména na levém břehu » v kolínském okrese mnoho nálezů ze všech období; často byla jedna lokalita osídlena mnohokrát (Klučov, Kolín, Kouřim,...

Periodizace a přírodní podmínky čtvrtohor

• třetihory (kenozoikum, terciér) → předchůdci člověka • starší třetihory (paleogén): a) paleocén • mladší třetihory (neogén): a) miocén • čtvrtohory (antropozoikum, kvartér) → objevuje se člověk • starší čtvrtohory (pleistocén, diluvium) → kryjí...

Základní rysy vývoje politiky hlavních světových velmocí

Základní rysy vývoje politiky hlavních světových velmocí od 2. světové války do současnosti (USA, SSSR a další) USA • Harry Truman (1945-1953)- demokrat − hospodářský vzestup, v zahr. politice koncepce zadržování komunismu X SSSR...

Vytváření centralizovaných monarchií v západní Evropě

Vytváření centralizovaných monarchií v západní Evropě – Anglie (A) a Francie (F) se od 11. stol. stávají evropskými velmocemi, A představuje vzor hospodářského rozvoje, F kolébku životního stylu – projevují se zde snahy vytvářet...