Kategorie: Humanitní vědy

Moderní politické dějiny Evropy

Moderní politické dějiny Evropy – 12. Tranzice- výpisky z četby Tony Judt -Poválečná Evropa. Dějiny od roku 1945 – str. 576-651 reálný socialismus-jeho budování bylo vyhlášeno na XIV. sjezdu KSČ v květnu 1971, měl...

České země v počátcích novověku a třicetiletá válka

12. České země v počátcích novověku a třicetiletá válka a. Český stát za prvních Habsburků (boj o náboženské a politické svobody); vzdělanost a umění v době rudolfínské; české stavovské povstání; třicetiletá válka a vojenský...

Socialismus

(výpisky z Wegse + o Únoru 1948 a od Brežněva do konce v literatuře nic nebylo, takže jsem něco málo doplnila s pomocí internetu) Sovětská strategie ve střední a jihovýchodní Evropě po roce 1945...

Evropa v počátcích novověku

11. Evropa v počátcích novověku Zámořské objevy a vznik koloniálních říší; reformace a katolická reforma; Habsburkové, Anglie, Francie, středovýchodní Evropa a Rusko v 15. a 16. století; renesance a humanismus. Zámořské objevy a vznik...

Moderní politické dějiny Evropy – Postmoderna

Moderní politické dějiny Evropy 10. Postmoderna -Wegs, J. Robert; Ladrech, Robert (2002): Evropa po roce 1945. Praha:Vyšehrad, s. 220-229, 266-311 Průběh a politické konsekvence roku 1968 v Západní Evropě -rok 1968 ovlivnit řadu událostí...

Český stát v době husitské a jagellonské

10. Český stát v době husitské a jagellonské a. Úsilí o nápravu života církve i společnosti (kazatelství, Jan Hus); počátky husitské revoluce (konflikty, artikuly, vytvoření různých husitských proudů, čáslavský sněm); vojenský život a pozemní...

Evropa – výpisky z četby

  • Davis, Norman (2000): Evropa. Dějiny jednoho kontinentu.Praha: Prostor a Knižní klub,s. 28-67 • Wandycz, Piotr S. (1998): Cena svobody. Střední Evropa v dějinách od středověku do současnosti. Praha: Academia, s. 11-20 •...

Pojem Evropa

1. přednáška 1.10.2007 www.aiesec.cz/brno Pojem Evropa – dnes je pojem Evropa pro nás samozřejmý, ale dlouhou dobu tento pojem ani neexistoval – pojem Evropy se vzal v antice – Europé, hrdinka báje, kde představovala...