Kategorie: Humanitní vědy

Starověká evropa

Nejstarší civilizace – Egejská oblast Důvody – dobré spojení mezi ostrovy, Balkánským pol. a Malou Asií. Specifikum pevninského Řecka: členité pobřeží, hornaté vnitrozemí = Řecko rozděleno na řadu drobných států. (minojská – viz báje...

Český stát ve vrcholném středověku

Český stát ve vrcholném středověku a. Proměna českého státu za Přemysla Otakara I.; rozmach českého státu za Přemysla Otakara II.; Vláda Václava II. a vymření Přemyslovců; vláda Jana Lucemburského; říšská a domácí politika Karla...

Labouristická vláda a počátky sociálního státu ve VB

Labouristická vláda a počátky sociálního státu ve VB Velká Británie, v níž jako v jedné z mála evropských zemí vládla Labouristic­ká strana, se stala státem, kde byly provedeny ty nejzákladnější a nejvýznam­nější ekonomické a...

Rozpad – výpisky z četby

• Gilbert, Felix; Large, David Clay (2003): Konec evropské éry. Dějiny Evropy 1890-1990. Praha:Mladá fronta, s. 347-405. 59 stran PODIVNÁ VÁLKA • na západě (Maginotova linie) stáli protivníci proti sobě, aniž by se pouštěli...

Evropa ve vrcholném a pozdním středověku

Evropa ve vrcholném a pozdním středověku Křížové výpravy; mocenské soupeření mezi Anglií a Francií; mocenské soupeření mezi papežem, císařem a Francií; vpád Mongolů do Evropy; obléhací a pozemní válka ve středověku; Středověké zemědělství a...

Versailleská smlouva

Versailleská smlouva – 28.6.1919 v Zrcadlovém sále ve Versailles, jako výsledek Pařížské mírové konference Velká 4 – Wilsonem, Lloydem Georgem a Clemenceauem, Orlando – Vypořádání s Německem o Uzemní úpravy – celkem ztratilo 10%...

České země v raném středověku

Slované v 6. – 8. století O počátcích nic nevíme – nebojovali s Římany Pravlast – Ukrajina, Bělorusko, Polsko Stěhování národů – rozšířili se do Evropy Zakládání hradišť – sídlo náčelníka, obchodníků a řemeslníků,...

Raně středověká Evropa

Raně středověká Evropa Stěhování národů a barbarizace západní Evropy; křesťanství; francká říše a její rozpad; Svatá říše římská; Vikingové a vznik severských států; Kyjevská Rus a slovanské státy na Balkáně; církev a vzdělanost v...

Moderní politické dějiny – Nacionalismus

• Národ = Ernest Renan – 90.léta 19.století – každodenní plebiscit – (můžeme si vybírat svoji národní příslušnost) – potřeba stále obnovovat každodenním jednáním – patriotismus, vlastenectví ->šovinismus, extrémní nacionalismus • Natio – lat.,...