Kategorie: Finančnictví

Právní úprava úvěrového vztahu

1.1.1. Právní úprava úvěrového vztahu Právním základem úvěrového vztahu je smlouva o úvěru. Tu uzavírá banka jako věřitel s klientem, který je v pozici dlužníka. V českém právním řádu je úvěrová smlouva upravena obchodním...

Organizace platebního styku

Organizace platebního styku 1. Podstata platebního styku 2. Formy platebního styku 3. Platební systémy 4. Vybrané nástroje platebního styku Podstata platebního styku 1. Systém organizovaný bankami a nebankovními institucemi, prostřednictvím něhož jsou realizovány převody...

Leasing, factoring, záruky

Leasing, factoring, záruky Co je leasingová společnost – Leasingová společnost je kombinací obchodní a finanční společnosti. – Nejde o prostý vztah věřitel x dlužník, ale velmi důležitou roli hraje i dodavatel předmětu financování (resp....

Charakteristika a klasifikace bankovních obchodů

1.1. Charakteristika a klasifikace bankovních obchodů 1.1.1. Bankovní produkty a jejich základní rysy Banky jsou podnikatelskými subjekty, které obchodují s finančním kapitálem. Poskytují svým klientům služby finanční povahy. Bankovní služby, které banky klientům prodávají,...

Finanční deriváty

Finanční deriváty 1. termínové kontrakty- jsou to pevně sjednané kontrakty na budoucí prodej či nákup, firma je může zajistit např. při plánování budoucích kontraktů atd. a) forvard – obchoduje se s nimi na mimoburzovních...

Faktoring

Faktoring Jde o odkup (postoupení) krátkodobých pohledávek před lhůtou splatnosti (splatných zpravidla do 90, max. do 180 dní) faktoringové společnosti (faktor). Dodavatel dodá svůj produkt odběrateli a na základě toho mu pošle fakturu –...

Organizace a nástroje platebního styku

Organizace a nástroje platebního styku 1.1.1.1. Dokumentární inkaso Dokumentární inkaso patří do oblasti tzv. dokumentárních operací. Podstatou tohoto typu operací je aktivní účast banky v obchodní transakci, založená na dispozici s předepsanými dokumenty. Obecně...

Burzovní systém

Burzovní systém V ČR:  -SPAD -KOBOS -RM Systém SPAD Naše společnost umožňuje obchodování v systému SPAD (viz níže), na kterém se obchodují nejlikvidnější a nejkvalitnější cenné papíry (Blue Chips). Obchodovatelný počet kusů je standardizován...

Burzy v ČR

Burzy v ČR -národní charakter -české firmy 4 burzy:1) Burza CP Praha 2)Plodinová burza Brno 3)Moravskoslezská obchodní burza Brno(se službami- doprava) 4)Českomoravská komoditní burza Kladno(uhlí,hutnické výrobky) Burza Cenných papírů Praha,a.s. (BCPP)- -BCPP vznikla v...

Zákl. druhy bank. Operací

Zákl. druhy bank. Operací Banky jsou podnikatelské subjekty, které poskytují klientům finanční podoby a říká se jim bankovní produkty. Každá banka sestavuje svou bankovní bilanci, která má podobu rozvahy. Aktiva: Pokladní hotovost – hotové...