Kategorie: Ekonomie

Extrémní keynesiánská křivka AS

Extrémní keynesiánská křivka AS Jedná se o krátké období. Funkce nabídky je založena na předpokladu, že v ekonomice existuje produkční mezera, existující zásoba kapitálu je dostatečná, aby produkce vždy pokryla poptávku a zásoba práce...

Model IS-LM v uzavřené ekonomice

Model IS-LM v uzavřené ekonomice (podstata, rovnováha v modelu) • Model vychází z Keynesovy teorie • Zachycuje současnou rovnováhu na trhu zboží a služeb a na trhu peněz • Jedná se o rozvinutí jednoduchého...

Spotřební výdaje – různá pojet

Spotřební výdaje – různá pojetí (teorie životního cyklu, permanentního důchodu atd. – stačí stručně) o Spotřební výdaje jsou výdaje vzniklé za účelem uspokojení individuálních či kolektivních potřeb (domácnosti rozdělují svůj disponibilní důchod na spotřebu...

Hlavní makroekonomické směry – stručně charakterizuje

Hlavní makroekonomické směry – stručně charakterizuje • Merkantilismus – první ekonomické učení, tato teorie převládala od počátků kapitalismu až d průmyslové revoluce – je považován za ekonomický nacionalismus – snaha o dosažení aktivní obch....

Distribuce; marketingové pojetí distribuce

Distribuce; marketingové pojetí distribuce – cíle, hmotné a nehmotné toky, subjekty distribučního kanálu, přímá a nepřímá distribuce, charakteristiky distribuce dle produktu (spotřební zboží, průmyslové zboží, služby), úrovně intenzity distribuce. Základní charakteristika distribuce Zboží, které...

Cena

Obor manažersko-ekonomický Cena • směnná hodnota produktu, často vyjádřená v penězích, • nejstarší záznamy ceny jsou dochovány na tabulkách z města Uruk v tehdejším Sumeru, na území dnešního Iráku – z let 3300 l....

Produkt

Produkt ( čerpáno z přednášek Marketing 1 a Marketing služeb) Produktem může být věc (obuv, stroj), služba (notářská, kadeřnická), osoba (podávající umělecké nebo sportovní výkony), myšlenka (know-how), místo (na pobyt) nebo i organizace (kluby,...

Úlohy lineárního programování

• kapacitní problém (maximalizace zisku nebo minimalizace nákladů) • problém optimálního rozmístění finančních prostředků (maximalizace výnosu nebo minimalizace • výživový (nutriční, směšovací) problém (minimalizace nákladů) • řezný (krájecí) problém (maximalizace vytvořených kusů nebo minimalizace...

Personální informační systém; hodnocení zaměstnanců

Personální informační systém; hodnocení zaměstnanců, rozmisťování zaměstnanců, vzdělávání. Personální informační systém (PIS) Význam a struktura • podmínkou k organizaci v podniku je existence informace, které musí být věrohodné, podrobné, aktuální, protože jsou zdrojem pro...