Kategorie: Přírodní vědy

Acidobazické děje

  Acidobazický děj – děj, při kterém dochází k přenosu protonu (=protolytická reakce) děj, který se uskutečňuje mezi kyselinami a zásadami   Teorie kyselin a zásad Arrheniova teorie kyselin a zásad – nejstarší kyseliny jsou...

Chemický děj, chem. kinetika a rovnováhy

chemický děj = proces, kdy dochází k přeměně chemických sloučenin, nejčastějším typem je chemická reakce látky vstupující = reaktanty látky vniklé = produkty otázku rychlosti a dynamiky průběhu reakcí studuje chemická kinetika energetické změny v reakci...

Prvky – s

  prvky s valenčními elektrony v orbitalu s î ten se zaplňuje 1 nebo 2 valenčními elektrony î prvky ležící v I. & II. A skupině PSP (1. a 2. skupině) Õ patří mezi nepřechodné prvky...

Prvky – p5

prvky s valenčními elektrony v orbitalech s & p, přičemž orbital s je zaplněn zcela, orbital p je zaplněn 5 valenčními elektrony (odtud název) î elektronová konfigurace poslední (valenční) vrstvy: ns2np5 (n je 2 – 6)...

Prvky – p4 = Chalkogeny

  elektronová konfigurace poslední (valenční) vrstvy: ns2np4 (n je 2 – 6) prvky s valenčními elektrony v orbitalech s & p orbital s je valenčními elektrony zaplněn zcela orbital p je zaplněn pouze 4 valenčními elektrony...

Prvky – p3

    elektronová konfigurace poslední (valenční) vrstvy: ns2np3 (n je 2 – 6) prvky s valenčními elektrony v orbitalech s & p orbital s je valenčními elektrony zaplněn zcela orbital p je zaplněn pouze 3 valenčními...

Prvky – p2

elektronová konfigurace poslední (valenční) vrstvy: ns2np2 (n je 2 – 6) prvky s valenčními elektrony v orbitalech s & p orbital s je valenčními elektrony zaplněn zcela orbital p je zaplněn pouze 2 valenčními elektrony (odtud...

Uhlík

                   Vlastnosti: -má značku C, řadí se do IV.A skupiny, typická ox. čísla jsou -IV, II, IV -elektronová konfigurace: 1s22s22p2 , může jednou excitovat (v orbitalu 2p má volné místo) → v excitovaném stavu...

Karbonylové sloučeniny, karboxylové kyseliny

KARBONYLOVÉ SLOUČENINY   sloučeniny, které obsahují karbonylovou skupinu C=O karbonylová skupina je polární: π-elektrony se přesunují směrem k více elektronegativnímu kyslíku; na atomu uhlíku vzniká částečný kladný náboj a na atomu kyslíku částečný záporný dělí...

Alkoholy, fenoly, thioly

  Alkoholy -hydroxyderiváty uhlovodíků (mají navázanou OH– skupinu na uhlíku)   Názvosloví – dvojího typu 1) název uhlovodíku + koncovka ol (používanější) 2) název uhlovodíkového zbytku + alkohol   např: CH3-OH (ad1) metanol; ad...