Kategorie: Přírodní vědy

Vylučovací soustava

Vylučovací soustava • odstraňuje odpadní látky z krve ve formě exkretů • úzce souvisí s pohlavní soustavou = urogenitální soustava Ledviny (renes) • párový orgán fazolovitého tvaru, umístěny po obou stranách páteře v bederní...

Trávicí soustava

Trávicí soustava zajišťuje příjem potravy, její trávení, vstřebávání a odstranění nestravitelných zbytků a nadbytečných látek ven z těla • soustava je tvořena trubicovitými orgány a žlázami (hutné orgány) Stavba stěny trubicovitých orgánů • na...

Tělní tekutiny

Tělní tekutiny • hlavní složka tělních tekutin je voda a v ní rozpuštěné anorganické a organické látky • rozlišujeme tělní tekutiny: a) vnitrobuněčné (intracelulární, ICT) – jsou součásti buněk, tvoří asi 55 % celkové...

Stélkaté rostliny

– dříve SYSTÉM ROSTLINNÉ ŘÍŠE – původní říše dnes neexistuje (původní rozdělení: rostliny, živočichové, houby) SOUČASNÉ ŘÍŠE: 1) CHROMALVEOLATA 2) OPISTOKONTA 3) EXCAVATA 4) RHIZARIA 5) AMOEBOZOA 6) ARCHAEPLASTIDA = PLANTAE (rostliny) DŘÍVE –...

Systém rostlin

Systém rostlin Rostliny (plantae) Nižší rostliny • řadíme sem pouze řasy • jsou většinou autotrofní • plastidy obsahují asimilační barviva = chlorofyl ABC i jiné • jejich tělo je stélkovité (thallus) Typy stélek 1)...

Svalová soustava

– kosterní + svalová = pohybová soustava – tvoří 40 % lidské hmotnosti KOSTERNÍ SVALSTVO – z příčně pruhované svalové tkáně – úpon svalu na kost SVAL – musculus – obsahuje: a) svalová tkáň...

Svalová soustava

• člověk má dohromady kolem 640 svalů, většina se jich upíná ke kostem • spolu s kosterní soustavou tvoří jeden funkční celek umožňující veškerý pohyb těla a udržení jeho vzpřímené polohy • stavba svalů:...

Stonek – caulom

– nadzemní, vegetativní orgán rostlin (pod zemí může být jako oddenek) – roste ve směru pozitivního heliotropismu (nebo negativního geotropismu) Části kořene a) uzliny – nodi = z nich vyrůstají listy b) články –...

Stavba a funkce rostlinných orgánů

Stavba a funkce rostlinných orgánů jsou složeny z různých pletiv a soustav, vyvinuly se jen u vyšších cévnatých rostlin rozlišujeme: a) vegetativní (kořen, stonek, list) – výživa, růst, metabolismus hospodářský význam: potrava pro člověka,...

Smyslová soustava

Smyslová soustava • poskytuje člověku informace o vnitřním a vnějším prostředí • jejich hlavní součásti jsou receptory (čidla) umožňující přijímat mechanické, tepelné, chemické a světelné podněty • smyslové orgány tvoří: 1) vlastní smyslové buňky,...