Kategorie: Přírodní vědy

Choroboplodné mikroorganismy,

Choroboplodné mikroorganismy, Choroby, Očkování, Léčení, Imunita Nebuněční: Viry (Vira) – 1892 Ivanovskij – objev virů (virus tabákové mozaiky) – Studiem virů se zabývá virologie – Nebuněčné organismy schopné rozmnožování pouze v hostitelských buňkách –...

Kořen

Kořen Těla cévnatých rostlin se nazývají „Kormus“. Jsou tvořena orgány a dělí se na vegetativní (tvoří ji kořen, stonek, list) a generativní (tvoří ji květ, semeno a plod). Věda zabývající se orgány se nazývá...

Kmen: Členovci (Arthropoda)

Kmen: Členovci (Arthropoda) – nejpočetnější živočišný kmen, velký hosp. význam – dosáhli nejvyššího stupně dokonalosti ve větvi prvoústých – nejstejnocenné (heteronomní ) článkování těla a končetin – tělo rozlišeno na hlavu (cephalon), hruď (thorax)...

Srovnání buněk

Srovnání buněk Prokaryotická buňka – Mnohem menší než ostatní buňky (1 – 2 μm) – Pouze jednobuněčné organismy (protocellulata) – Pouze 1 cyklický chromozom DNA, haploidní = nepravé jádro – Netvoří tkáně – Mají...

Fyziologie buňky

Fyziologie buňky 1. PŘÍJEM A VÝDEJ LÁTEK BUŇKOU a) Pasivní transport – bez spotřeby E PROSTÁ DIFÚZE (pronikání jedné látky do druhé látky) • Pohyb látek po koncentračním spádu • Pomalá • Jen malé...

Receptory organismů, smysly

Receptory organismů, smysly živočichů včetně člověka Prvoci – smyslové organely – stigma = světločivná skvrna krásnoočka – reakce na světlo / tmu – neuromotorický aparát = koordinuje pohyb brv u trepky Živočichové – receptory...

Přechod od jednobuněčnosti k mnohobuněčnosti

  STAVBA ŽIVOČIŠNÉ BUŇKY Jadérko • Obsahuje rRNA • Účatní se buněčného dělení Jádro • Na povrchu jedna nebo dvě membrány – ohraničují – komunikace s cytoplazmou • Obsahuje chromatin – nositel DNA Hladké...

Fylogeneze krycích tkán

Fylogeneze krycích tkání funkce krycích tkání: • ochrana těla (proti škodlivinám) • držení tvaru těla (chitinová vnější kostra) • zabraňuje vysychání organismu • proti maceraci (aby se okolní voda nedostala do organismu) • zajišťuje...

Krytosemenné rostliny

(MAGNOLIOPHYTA) 1. Vznik krytosemennosti: -V první polovině druhohor (podnebí v juře bylo chudé na srážky, potlačilo květenu zastoupenou cykasy, jinany a jehličnany, a umožnilo rozšíření KS, kt. byly lépe přizpůsobeny suchozemským podmínkám. -V dalším...