Kategorie: Přírodní vědy

Cytologie

Cytologie zabývá se strukturou a funkcí BUŇKY = základní stavební a funkční jednotkou všech PROKARYOTNÍ BUŇKA od eukaryot se liší velikostí a uspořádáním – nemá žádné membránové organely (nahrazuje je zřasení cytoplazmatické membrány =...

Vyšší rostliny (Cormobionta)

podříše: VYŠŠÍ ROSTLINY (Cormobionta) -převážně autotrofní (druhotně též heterotrofní) eukaryotické organismy -vyvíjely se jako součást zelené větve rostlin (ze starobylých řas v kambriu) -tělo(kormus) má soustavu vodivých, krycích a zpevňovacích pletiv -přechod k životu...

Řízení Organismu

Biologie člověka str. 107 – 147 Biologie pro gymnázia str. 275 – 284 Modelové otázky pro přijímací zkoušky č. 1247 – 1446 (vč. smyslů) Řízení Organismu – Pomocí soustav: látková a nervová – Vzájemně...

Protozoologie

Protozoologie Říše: Prvoci (Protozoa = Protista) nejnižší a nejjednodušší eukaryotní organismy mikroskopické rozměry, obývají vodu a zem JEDNOBUNĚČNÉ ORGANISMY = tělo je tvořeno jednou buňkou, která umí vykonávat všechny funkce • autotrofní organismy =...

Řízení organismu

Řízení organismu Rostliny, houby – řízení organismu pomocí hormonů Žahavci – Nejjednodušší typ nervové soustavy – Difúzní = rozptýlená Ploštěnci – Zauzlinová (gangliová) nervová soustava – centralizace a cefalizace (= v přední části těla)...

Srovnání buněk

Srovnání buněk Prokaryotická buňka – Mnohem menší než ostatní buňky (1 – 2 μm) – Pouze jednobuněčné organismy (protocellulata) – Pouze 1 cyklický chromozom DNA, haploidní = nepravé jádro – Netvoří tkáně – Mají...

Opěrná soustava rostlin a živočichů včetně člověka

Opěrná soustava rostlin a živočichů včetně člověka Buňka – Základní ochranou a oporou každé buňky je cytoplazmatická membrána – Každá eukaryotická buňka obsahuje cytoskeletální systém – tvořen vlákénky (mikrofilamenty) a trubičkami (mikrotubuly) => tvoří...

Buňka a rozmnožování buněk

Buňka a rozmnožování buněk POROVNÁNÍ PROKARYOTICKÉ A EUKARYOTICKÉ BUŇKY Prokaryotická buňka • Z řeckého pro (před) a karyon (jádro) • Jedny z nejstarších buněk na světě • Přítomné látky o Bílkoviny, nukleové kyseliny, polysacharidy,...