Kategorie: Dějepis

Přehled regionálních dějin doby obrození

Přehled regionálních dějin doby obrození • po josefinských reformách velký hospodářský růst s nárůstem počtu obyvatel nejprve v zemědělství, po průmyslové revoluci (a stavbě železnice) i v průmyslu; • zemědělství: střídavé hospodaření místo úhorového;...

Přehled regionálních dějin doby gotické

Přehled regionálních dějin doby gotické • kouřimský kraj se nachází u centra státu (od 14. století mezi dvěma největšími českými městy!), byl tedy v centru dění (zakládání měst, husitské boje, boj měst a šlechty...

Přehled regionálních dějin doby barokní

Přehled regionálních dějin doby barokní • doba barokní (1648 – 1740) • po válce musela města opravit a uvést do pořádku hradby, brány, mosty, budovy, jezy, rybníky, obecní dvory, špitály, lázně, kostely, školy a...

Paleolitické umění

Paleolitické umění – rytiny v kostech – sošky zvířat, lidí – píšťalky z kostí – ukazuje na sílu abstraktních představ – počítací hůlky – tyčka s 25 a 30 oddělenými zářezy → periodicita roku...

Starověká evropa

Nejstarší civilizace – Egejská oblast Důvody – dobré spojení mezi ostrovy, Balkánským pol. a Malou Asií. Specifikum pevninského Řecka: členité pobřeží, hornaté vnitrozemí = Řecko rozděleno na řadu drobných států. (minojská – viz báje...

Český stát ve vrcholném středověku

Český stát ve vrcholném středověku a. Proměna českého státu za Přemysla Otakara I.; rozmach českého státu za Přemysla Otakara II.; Vláda Václava II. a vymření Přemyslovců; vláda Jana Lucemburského; říšská a domácí politika Karla...

Labouristická vláda a počátky sociálního státu ve VB

Labouristická vláda a počátky sociálního státu ve VB Velká Británie, v níž jako v jedné z mála evropských zemí vládla Labouristic­ká strana, se stala státem, kde byly provedeny ty nejzákladnější a nejvýznam­nější ekonomické a...

Rozpad – výpisky z četby

• Gilbert, Felix; Large, David Clay (2003): Konec evropské éry. Dějiny Evropy 1890-1990. Praha:Mladá fronta, s. 347-405. 59 stran PODIVNÁ VÁLKA • na západě (Maginotova linie) stáli protivníci proti sobě, aniž by se pouštěli...

Evropa ve vrcholném a pozdním středověku

Evropa ve vrcholném a pozdním středověku Křížové výpravy; mocenské soupeření mezi Anglií a Francií; mocenské soupeření mezi papežem, císařem a Francií; vpád Mongolů do Evropy; obléhací a pozemní válka ve středověku; Středověké zemědělství a...