Kategorie: Dějepis

Sjednocování Evropy a počátky globální civilizace

30. Sjednocování Evropy a počátky globální civilizace a. Sjednocování Evropy a vznik Evropské unie; vývoj demokracií v Evropě; věda, technika a kultura po 2. světové válce; Vznik globální civilizace a vývojové tendence v oblasti...

Revoluce

• Některé režimy autokratické: Osmanská říše, Rusko, papežský stát – forma vlády byla absolutistická, ale lišili se od absolutistických států • Absolutistické monarchie: Francie, Rakousko, Portugalsko, Španělsko, Dánsko, Švédsko, výkon politické moci se lišil,...

Staroorientální civilizace

3. Staroorientální civilizace Příčiny vzniku civilizace; hospodářství, společnost, politické dějiny a kultura nejvýznamnějších civilizací na území Předního východu (Sumerové, Babyloňané, Asyřané, Chetité, Foiničané, Židé a Peršané), Egypta, Indie a Číny; útok „mořských národů“ a...

Starověká evropa

Nejstarší civilizace – Egejská oblast Důvody – dobré spojení mezi ostrovy, Balkánským pol. a Malou Asií. Specifikum pevninského Řecka: členité pobřeží, hornaté vnitrozemí = Řecko rozděleno na řadu drobných států. (minojská – viz báje...

Český stát ve vrcholném středověku

9. Český stát ve vrcholném středověku a. Proměna českého státu za Přemysla Otakara I.; rozmach českého státu za Přemysla Otakara II.; Vláda Václava II. a vymření Přemyslovců; vláda Jana Lucemburského; říšská a domácí politika...

Labouristická vláda a počátky sociálního státu ve VB

Labouristická vláda a počátky sociálního státu ve VB Velká Británie, v níž jako v jedné z mála evropských zemí vládla Labouristic­ká strana, se stala státem, kde byly provedeny ty nejzákladnější a nejvýznam­nější ekonomické a...

Rozpad– výpisky z četby – dějiny Evropy 1890-1990.

• Gilbert, Felix; Large, David Clay (2003): Konec evropské éry. Dějiny Evropy 1890-1990. Praha:Mladá fronta, s. 347-405. 59 stran PODIVNÁ VÁLKA • na západě (Maginotova linie) stáli protivníci proti sobě, aniž by se pouštěli...

Evropa ve vrcholném a pozdním středověku

8. Evropa ve vrcholném a pozdním středověku Křížové výpravy; mocenské soupeření mezi Anglií a Francií; mocenské soupeření mezi papežem, císařem a Francií; vpád Mongolů do Evropy; obléhací a pozemní válka ve středověku; Středověké zemědělství...

Versailleská smlouva

Versailleská smlouva – 28.6.1919 v Zrcadlovém sále ve Versailles, jako výsledek Pařížské mírové konference Velká 4 – Wilsonem, Lloydem Georgem a Clemenceauem, Orlando – Vypořádání s Německem o Uzemní úpravy – celkem ztratilo 10%...