Kategorie: Dějepis

Přehled regionálních dějin doby pravěku

Přehled regionálních dějin doby pravěku • Polabí bylo v pravěku souvisle osídlováno zejména na levém břehu » v kolínském okrese mnoho nálezů ze všech období; často byla jedna lokalita osídlena mnohokrát (Klučov, Kolín, Kouřim,...

Periodizace a přírodní podmínky čtvrtohor

• třetihory (kenozoikum, terciér) → předchůdci člověka • starší třetihory (paleogén): a) paleocén • mladší třetihory (neogén): a) miocén • čtvrtohory (antropozoikum, kvartér) → objevuje se člověk • starší čtvrtohory (pleistocén, diluvium) → kryjí...

Základní rysy vývoje politiky hlavních světových velmocí

Základní rysy vývoje politiky hlavních světových velmocí od 2. světové války do současnosti (USA, SSSR a další) USA • Harry Truman (1945-1953)- demokrat − hospodářský vzestup, v zahr. politice koncepce zadržování komunismu X SSSR...

Vytváření centralizovaných monarchií v západní Evropě

Vytváření centralizovaných monarchií v západní Evropě – Anglie (A) a Francie (F) se od 11. stol. stávají evropskými velmocemi, A představuje vzor hospodářského rozvoje, F kolébku životního stylu – projevují se zde snahy vytvářet...

Vývoj mezinárodních vztahů po 2. Sv. válce

Vývoj mezinárodních vztahů po 2. Sv. válce Po porážce Něm, It a Jap a oslabení Fr a GB ve 2.sv.válce se z USA a SSSR staly jediné „supervelmoci“. Jejich ideologická a politická konfrontace se...

Poválečný vývoj světa

Poválečný vývoj světa – nejničivější válka v dějinách lidstva – ekonomika pro vojenské účely (vynalezeny nové zbraně: rakety, bomby, trysková letadla) – oběti války – kolem 66 mil. Lidí – nejvíce SSSR, západní Evropa:...

Vznik protihitlerovské koalice

Vznik protihitlerovské koalice − počátek – spolupráce Ruska a VB – po napadení SSSR se VB postavila na jeho stranu = operace Barbarossa prvopočátek mezinár. spolupráce − jednání SSSR aVB v Keremlu 12.7.1941 podepsána...

Průběh 2. světové války 1943 – 1945

– zahrnuje tyto fáze: 3) rok 1943 (Němci a jejich spojenci jsou již de facto v defenzívě) 4) 1944 – 2. 1⁄2 února 1945 (tzn. do závěrů Jaltské konference) 5) do konce války, tj....

Průběh 2. světové války 1939 – 1942

– zahrnuje tyto fáze: 1) 1. září 1939 – léto 1941 1. FÁZE a) polsko-německá válka – 28. 4. 1939: Němci vypověděli smlouvu o neútočení s Polskem – 23. 8. 1939: sovětsko-něm. pakt o...

Mezinárodní vztahy ve 30.létech

Mezinárodní vztahy ve 30.létech Mezinárodní vztahy na počátku třicátých let byly hodně ovlivněny hospodářskou krizí (krach na NY burze 24.10. 1929). – Demokratické státy začaly zavádět autoritativní prvky do politických systémů a dochází k...