Kategorie: Dějepis

Celková charakteristika začátku 20. let 20. století

Celková charakteristika začátku 20. let 20. století To, co bylo dohodnuto ve Versailles, se ukázalo jako rozporuplné a pochybné Příčiny: Projevuje se všeobecná nespokojenost různě zainteresovaných zemí (potrestané státy, Fr. – stoupenec tvrdšího postupu,...

Vznik USA a jejich vývoj v 19. století

Vznik USA a jejich vývoj v 19. století Vznik USA Od 17. století mělo mezi přistěhovalci z Francie, Španělska, Nizozemí a Anglie nejvýznamnější postavení 13 anglických osad na východním pobřeží (zakládány v letech 1624...

Průmyslová revoluce

– Průmyslová revoluce = velký technický a sociálně ekonomický převrat vyvolaný a charakterizovaný hromadným zaváděním strojů do výroby. – přechod od manufaktury k továrně – mateřskou zemí = Anglie Anglie: – nejlépe připravená k...

Poválečné rozdělení světa a vývoj východního bloku

Poválečné rozdělení světa a vývoj východního bloku Důsledky 2. světové války; formování sovětského bloku a vznik „železné opony“; poválečné rozdělení Německa; vývoj SSSR po 2. světové válce; NDR ve východním bloku a Berlínská krize;...

Obecné dějiny středověku – Třicetiletá válka (1618–1648)

OBECNÉ DĚJINY STŘEDOVĚKU TŘICETILETÁ VÁLKA (1618–1648) – velký vojenský konflikt, největší své doby; původní název pro tuto válku byla „německá“ – začalo to stavovským povstáním, skončilo Vestfálským mírem – pozadí konfliktu v otázkách politiky,...

Přehled regionálních dějin doby románské

Přehled regionálních dějin doby románské • Polabí je stále osídleno hl. na levém břehu, vesnice nebyly nijak pravidelně uspořádány; osídlenou krajinu obklopují rozsáhlé lesy: klánovický, hvozd mezi Černokosteleckem a Sázavou; Černokostelecko i v důsledku...

Přehled regionálních dějin doby renesanční

Přehled regionálních dějin doby renesanční • doba boje měst a šlechty o moc (do r. 1547) • v městském svazu královských měst stále velmi aktivní Kouřim; • v protihabsburkém povstání 1547 hrála prim královská...