Kategorie: Finančnictví

Cíle centrální banky

Cíle centrální banky – základním cílem je péče o zdravý měnový vývoj, (je úzce spjatý s ekonomickým vývojem v zemi) – stabilita měny: • vnitřní stabilita měny – jde o zajištění stability cen v...

Mezibankovní trh

Mezibankovní trh mezibankovní trh nefunguje izolovaně, s krátkodobými instrumenty se zde obchoduje, i s českou měnou i se zahraniční, vstup na něj mají i další instituce ne jen CB a banky Motivy bank vstupu...

Alternativní formy financování

Alternativní formy financování • banky nabízejí i alternativní produkty umožňující financování klientů včetně zajištění proti rizikům,(nemusí je poskytovat banky jako takové, ale například i jejich dceřinné společnosti) • mezi nejvýznamnější patří: o faktoring, o...

Bankovní záruky

Bankovní záruky Právní úprava bankovní záruky Bankovní záruka je zajišťovacím instrumentem. Má univerzální povahu. Zajišťuje rizika plynoucí ze závazkových vztahů. Jde především o riziko prodávajícího spojené s platební neschopností či nevůlí kupujícího. Zajišťuje ovšem...

Bankovní leasing

Bankovní leasing Jde o pronájem investičního zařízení či předmětů dlouhodobé spotřeby, příp. jiných předmětů uživateli (nájemci) za předem sjednané nájemné a to na dobu určitou či neurčitou. Pro nájemce tedy představuje možnost užívání majetku,...

Bankovní záruky

Bankovní záruky – je to zvláštní forma ručení, při kterém je ručitelem banka – bankovní záruku může potvrdit i jiná banka než ta, jenž je uvedena v záruční listině – Druhy bankovních záruk: ●...

Funkce centrální banky

1. Jmenujte funkce centrální banky: o emisní funkce o banka bank o správce měnových rezerv a státního dluhu o bankovní dozor 2. Jaké nástroje patří do měnové politiky: o tržní – diskontní nástroje, operace...

Úvod do bankovních obchodů

Úvod do bankovních obchodů 1.1. Česká národní banka Česká národní banka je ústřední bankou České republiky. Hlavním cílem činnosti ČNB je péče o cenovou stabilitu prostřednictvím cílování inflace. Pokud není dotčen její hlavní cíl,...

Úvěrové produkty

Úvěrové produkty Řadí se do bankovních aktiv, pro banku jsou významné zejména z hlediska jejich výnosů, nesou sebou však pro banku také rizika. Struktura bankovních úvěrových produktů • Umožňují klientům určitý způsob jejich financování...

Zajištění úvěrů

Zajištění úvěrů • Veškerá opatření prováděná bankou k vyloučení, resp. minimalizaci rizika spojeného s poskytnutým úvěrem, tzn. řádného splacení úvěru včetně úroků, • Nástroje používané k zajištění úvěrů: – Prověrka úvěrové způsobilosti klienta, (nahlédne...