Kategorie: Finančnictví

Úvěrový trh v ČR

Úvěrový trh v ČR Co je to úvěr? • Úvěr je nejstarší bankovní operace, která funguje již staletí. • Cenou úvěru je zpravidla úrok. Úroková sazba se udává jako roční úroková sazba (p.a.). Ve...

V každé úvěrové smlouvě musí být uvedeno:

V každé úvěrové smlouvě musí být uvedeno: – Určení smluvních stran – Výše úvěru a měna – Úroková sazba z úvěru – Lhůta pro čerpání peněžních prostředků dlužníkem – Způsob splácení úvěru – Splatnost...

Struktura a organizace banky

Struktura a organizace banky Banka: = je to organizace která má povolení provádět bankovní operace – operace bank: – zprostředkovává platební a zúčtovací styk – poskytuje úvěry – vkladová činnost – směňuje peníze –...

Spotřebitelské úvěry

Právní úprava • Zákon 321/2001 Sb. O některých podmínkách sjednávání spotřebitelského úvěru a o změně zákona 64/1986 Sb. • definuje spotřebitelský úvěr • definuje spotřebitele a věřitele • definuje RPNS • definuje některé požadavky...

Směnečné, lombardní a kontokorentní úvěry

Směnečné, lombardní a kontokorentní úvěry Úvěrové obchody – Jedná se o tzv. aktivní obchody banky – Banka funguje jako nezávislý zprostředkovatel = páruje dohromady nabídku (vkladatele) o poptávku (úvěrové žadatele/dlužníky) podezřelé – Bankovní úvěr...

Restrukturalizace bank a finančních institucí

Restrukturalizace bank a finančních institucí Tento trend se projevuje tak, že je na trhu méně bank a fin. inst., ale jsou větší a poskytují více různých služeb, které dříve byly poskytovány oddělenými jednotlivými společnostmi....

Šeky

Šek je klasickým nástrojem platebního styku, který je použitelný jak pro výběr hotovosti, tak jako nástroj bezhotovostního placení. Jeho využití v hospodářské praxi je ovlivněno především tradicí. Jde (podobně jako u směnky) o cenný...

Kolektivní investování (KI)

Kolektivní investování (KI) Definice kolektivního investování – nebude zkoušet – kolektivním investováním se rozumí shromažďování peněžních prostředků od veřejnosti specializovaným subjektem a jejich následné investování do finančních instrumentů a movitých a nemovitých věcí –...

Bankovní systém

Bankovní systém patří ke klíčovým makroekonomickým nástrojům, pomocí kterých lze ovlivnit produkci, inflaci i nezaměstnanost. Bankovní soustava v ČR je dvoustupňová: 1. stupeň je ČNB – ústřední banka, PO ve formě státního peněžního ústavu...

Postavení banky v ekonomickém systému

Banka – finanční instituce. Finanční zprostředkovatel, jenž umožňuje transformaci relativně volných zdrojů do místa jejich momentální potřeby. Základní formou finančního zprostředkování je nákup vkladů a prodej úvěrů. Principy zprostředkování: – princip návratnosti – banka...